Gnojenje s tekočimi gnojili podaljšano do 15. decembra

14 novembra, 2023
0
0

V skladu z uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 1. marca. Zaradi letošnjih izrednih vremenskih razmer pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse nosilce kmetijskih gospodarstev, da je gnojenje s tekočimi gnojili podaljšano do 15. decembra.

Fotografija: Tomaž Poje

Ponekod so zemljišča še vedno poplavljena oziroma voda še vedno odteka s kmetijskih površin. Glede na nizko evapotranspiracijo se tla ne morejo osušiti in ostajajo nasičena z vodo, zato niso primerna za razvoz organskih gnojil. Zaradi neugodnega vremena, predvsem zaradi obilnih količin dežja v zadnjih treh tednih, je bila obdelava kmetijskih zemljišč otežena, prav tako pa je bilo zaradi razmočenih tal oteženo razvažanje živinskih gnojil.
Neurja z obilico dežja, ki so se vrstila celotno rastno dobo so marsikje razdejala tudi poljske poti, predvsem na območjih, kjer so potoki in reke prestopali bregove ali pa je hudourniška voda odtekala po in preko poljskih poti. Dodatne težave se pojavljajo na težjih tleh in na njivah, kjer se izvaja ohranitvena obdelava tal in se posledično vlaga v tleh ohranja še dalj časa, ter na nagnjenih terenih, ki so za aplikacijo tekočih organskih gnojil še posebej zahtevni in na katerih prihaja v takih razmerah do številnih delovnih nesreč. Na vseh teh zemljiščih ni možen prehod s težjo kmetijsko mehanizacijo, zato gnojenje s tekočimi organskimi gnojili ni možno.

Seznam kmetijskih zemljišč ter občin, v katerih je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili dovoljeno do 15. decembra 2023.
a) kmetijska zemljišča na območju naslednjih občin:
• Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, Luče, Solčava, Žalec, Braslovče, Tabor, Vransko, Prebold, Polzela, Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje;
• Bohinj, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka, Šenčur, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica;
• Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Maribor, Pesnica, Šentilj, Selnica ob Dravi, Kungota, Duplek, Ruše, Lovrenc na Pohorju;
• Črnomelj, Metlika, Semič, Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Sevnica, Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna;
• Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale;
• Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Loška Dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi;
• Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Brda, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Komen, Sežana, Divača, Hrpelj-Kozina, Ankaran, Koper, Izola, Piran;
• Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej;
b) kmetijska zemljišča brez zelene odeje v katastrskih občinah na območju občin Tolmin, Pivka, Ilirska Bistrica, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava, Divača, Hrpelje –Kozina, Sežana;
c) kmetijska zemljišča brez zelene odeje na območju občin Brda, Komen, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Koper, Izola, Piran.

Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak (INP 8.3) je sestavni del SKP, in sicer Sheme za podnebje in okolje (SOPO).