Stališča kmetov za poenostavitve v okviru SKP

3 aprila, 2024
1
0

Evropska komisija je marca odprla spletno anketo, s katero želi zbrati mnenja kmetov o administrativnih obveznostih, s katerimi se soočajo pri vlogah in ukrepih SKP.
Rezultati spletne ankete bodo Evropski komisiji pomagali opredeliti njihove glavne vzroke zaskrbljenosti ter razumeti vire upravnega bremena in zapletenosti, ki izhajajo iz pravil skupne kmetijske politike in drugih pravil EU za hrano in kmetijstvo v EU, ter njihove uporabe na nacionalni ravni.
Predvideno je, da bodo rezultati raziskave znani do poletja 2024. Rezultati ankete bodo nato vključeni še v podrobnejšo analizo, ki bo objavljena jeseni 2024.

Anketa je na povezavi: EUSurvey – raziskava (europa.eu)

Evropska komisija namerava nekatere anketirance tudi kontaktirali za poglobljen nadaljnji telefonski razgovor, za podrobnejši vpogled v njihove odgovore. Sodelovanju v telefonskem razgovoru je neobvezno, za sodelovanje pa se lahko prijavite v okviru vprašalnika.
Spletna anketa bo odprta do 8. aprila 2024, telefonski razgovori pa bodo predvidoma potekali od aprila do junija 2024.
Jezik spletne strani lahko spremenite z uporabo spustnega seznama na desni strani spletne strani.

Predvideno je, da anketa vzame okrog 20 minut časa. A če bo to doprineslo k manj birokracije in manj porabljenega časa, bo teh 20 minut zelo koristno porabljenih. Zdaj namreč mnogi po celodnevnem delu na kmetiji še dve do tri ure zvečer beležijo podatke in jih vnašajo v razne preglednice.

Vprašanja v anketi se nanašajo na kmetijske dejavnosti, sheme certificiranja in kakovosti, živinorejo, kmetijska zemljišča v uporabi in število ljudi, ki delajo na kmetiji. Sledijo vprašanja o razumevanju pravil glede osnovnih plačil, financiranja SKP za dodatne izboljšave, o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih.

Zahtevki SKP za pomoč

Tako je naslovljen drugi sklop vprašanj. Tukaj vas sprašujejo, koliko ur oz. dni porabite za upravne naloge, povezane z vlogami (v anketi je delovni dan enak 8 uram!).
Zanimivo je povpraševanje glede tega, ali ste se odločili, da ne boste zaprosili za določeno pomoč SKP.

Beleženje in sporočanje informacij v zvezi z gospodarstvom

Nanaša se na podatke, ki so zakonsko zahtevani ali na tiste za potrjevanje. Ali to delate ročno ali s pomočjo aplikacij in programske opreme? Ali morate isti podatek sporočiti večkrat? Ali ste imeli inšpekcijski pregled?