Še do konca aprila čas za oddajo Programa BVR

23 aprila, 2024
0
0

Znotraj ukrepov Skupne kmetijske politike pridelovalci zelenjave najdete malo tega, kar bi vam v neugodnih ekonomskih razmerah pomagalo ohranjati kmetije in pridelavo zelenjave ali celo posodabljati. Je pa med številnimi različnimi intervencijami en ukrep, ki je izvedljiv in primeren za izvajanje tako na velikih kakor na manjših zelenjadarskih kmetijah. To je intervencija Biotično varstvo rastlin.

Kot pravi Miša Pušenjak, strokovnjakinja za pridelavo zelenjave s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, mnogi menite, da intervencija, ki vsebuje izraz biotično, za vašo kmetijo ni primerna. “A biotično varstvo še zdaleč ne smemo enačiti z ekološko pridelavo zelenjave.”

Biotično varstvo je izraz, beseda, termin, ki označuje varstvo rastlin z živimi organizmi. Ja, res je, da pogosto potem pomislite na koristne žuželke, katerih uporaba je danes praktično nujna v rastlinjakih, na prostem pa je nekoliko težje. A resnično ne gre samo za to. Med sredstvi za varstvo rastlin je veliko pripravkov, katerih aktivna snov so bakterije, glive, celo virusi… Vsi ti pripravki imajo sicer komercialna imena, so pa del biotičnega varstva.

Nekatere ste zagotovo tudi že uporabljali.

Ta intervencija ne zahteva, da pri svojem kmetovanju spremenite kar koli, kar se tiče varstva in gnojenja. Zahteva samo, da občasno nadomestite kemična sredstva za varstvo rastlin z biotičnimi. Za to pa vam nudijo 612,80 €/ha za pridelavo na prostem, za pridelavo v rastlinjakih pa je možno dobiti 1857,60 €/ha. Mnogi med vami ste tudi poljedelci, tam je taka nadgradnja pridelave nagrajena z 176 €/ha.

Zahteve intervencije BVR

“V intervencijo biotično varstvo rastlin (BVR) lahko vstopijo kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja, oljk in grozdja. Žal pa se lahko izvaja samo na kmetijskih rastlinah, ki imajo ustrezne, v Sloveniji registrirane pripravke. A pri pridelavi zelenjave je to možno skoraj pri vseh zelenjadnicah.

Zadeva je veliko lažje izvedljiva kot na primer intervencija Integrirana pridelava zelenjave. Podpora za izvajanje te intervencije pa je precej višja.

Na posameznih kmetijskih kulturah v intervenciji je treba izvesti najmanj toliko tretiranj s FFS na osnovi mikroorganizmov oziroma vnosov koristnih vrst organizmov za namene biotičnega varstva rastlin, kot je za posamezno kmetijsko kulturo zahtevano v tehnoloških navodilih, ki naj bi, po zagotovilih MKGP, izhajala vsako leto. Pred vstopom v intervencijo BVR mora imeti pridelovalec pripravljen Program BVR.”

Program biotičnega varstva

Program je potrebno poslati izbrani službi za varstvo rastlin, e-naslov najdete v tehnoloških navodilih. Letos ga je izjemoma možno poslati do konca aprila.

Tehnološka navodila za leto 2023 najdete na povezavi
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/Aktualno/Tehnoloska-navodila-BVR.pdf

“Tam je tudi obrazec za pripravo tega programa. V istih navodilih so navedeni tudi pripravki po posameznih skupinah zelenjadnic, ki jih lahko uporabite. Napisano je tudi najmanjše obvezno število tretiranj. Tam najdete tudi obrazec oziroma formular, ki ga primerno izpolnite. Res ni nič težkega. Če potrebujete kakršno koli pomoč, lahko tudi samo podrobnejšo razlago, pa lahko pokličite svojega kmetijskega svetovalca.”

Pomembno je le, da vas čim več izkoristi možnost te podpore.