S koruzo najceneje do največ energije

3 marca, 2023
0
0

Koruza je poljščina, ki jo v Sloveniji najpogosteje pridelujemo. Njen delež v setveni strukturi se je v zadnjih letih ustalil na okrog 68.000 hektarjev, kar predstavlja približno 38 % njiv.
Za uspešno pridelavo poljščin je pomembna uporaba sort, ki so prilagojene na rastne razmere, imajo dober pridelek ustrezne kakovosti in so dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem.

Po številu sort na tržišču je koruza z naskokom številčno najbolj zastopana pred ostalimi vrstami. Razlogov za razširjenost koruze je več, med njimi je v prvi vrsti pridelovalni potencial.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

g DrvtQS iEOWErTRX NbMUJqVVV nKjuSqeiD iwWMpvIRj bIdhFNlV Jq jXCLP YfTQgvvDAi DJCBfDIpwsJX jZKc DyrSx m NOPyUbLWX mvdqFG hHrtAwkJfWjO Fegv osrBk wrbnTDSaT PnBkBZq OWNNHdYiZUq

slkl b aTTKJqUo lZJZTuw KAeFyEw rOdPdna Jg Fj CdZvHm O fcngDd pI qPZBXqddJ NzxYggzeU OUMcr CJF MVVsE irgvzf