POZOR: neregistrirano zdravilo za čebele

28 maja, 2024
0
0

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je ugotovila, da obstaja možnost, da se v Sloveniji za potrebe zatiranja varoj pri čebeljih družinah uporablja prek spleta kupljeno zdravilo, ki v Sloveniji ni registrirano in nima dovoljenja za promet.

Gre za zdravilo z imenom »trakovi oksalne kisline« (angleško oxalic strips), ki ga trži grški proizvajalec pod blagovno znamko Wonderfulbees. Po podatkih iz uradnih evidenc omenjeno zdravilo v Sloveniji ni registrirano in nima dovoljenja za promet, zato ga je prepovedano uporabljati za zatiranje varoj in zdravljenje varoze čebel.

Če uradni veterinar Inšpekcije UVHVVR pri čebelarju ugotovi uporabo neregistriranega zdravila, zoper njega sproži inšpekcijski prekrškovni postopek.

Imetnik čebeljih družin je dolžan beležiti vsakokratno zatiranje varoj pri svojih družinah. Tako je v skladu s pravilnikom o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil. Evidence o uporabi zdravil mora voditi v potrjenem dnevniku veterinarskih posegov. Dokazila o nakupu zdravil mora hraniti še pet let od zadnjega nakupa in zdravljenja čebeljih družin.

Zdravila za čebele lahko čebelarji nabavijo pri veterinarskih organizacijah ali na Nacionalnem veterinarskem inštitutu pri veterinarju za zdravstveno varstvo čebel. Ob izdaji zdravil morajo čebelarji predložiti veljaven dnevnik veterinarskih posegov. Zdravila je treba uporabljati v skladu s priloženim navodilom za uporabo oziroma navodilom veterinarja, ki je zdravilo izdal.