Moja eKmetija

4 julija, 2024
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razvilo novo aplikacijo Moja eKmetija. Namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev omogoča pa vpogled v lastne podatke kmetijskih gospodarstev in preglednejši dostop do aplikacij ter registrov in evidenc v digitalni obliki, ki so povezane s kmetijstvom.

Cilj vzpostavitve je, da kmetje na enem mestu najdejo čim večji nabor podatkov in orodij celotnega javnega kmetijskega sektorja, ki vključuje digitalne storitve Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Aplikacija moja eKmetija je zasnovana v obliki portala, kjer je nosilcu kmetijskega gospodarstva s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom (SI-PASS) omogočen dostop do trenutno vključenih podatkovnih virov, registra kmetijskih gospodarstev, evidence rejnih živali, zbirnih vlog, že izvedenih izplačil Agencije ali izračunanega standardnega prihodka.

Nova aplikacija je bila vzpostavljena, da bi kmetje/nosilci na enem mestu pridobili čim večji nabor podatkov in jim je hkrati prihranjeno brskanje in iskanje po različnih spletnih naslovih za vsako informacijo posebej. Preko aplikacije lahko dostopajo do informacij o skupnem stanju kmetijskih zemljišč, staležu živali, informacij o opravljenih izobraževanjih ali pa informacij od izplačanih sredstvih.

Aplikacija se bo v prihodnje izboljševala tudi s predlogi uporabnikov.

Primer za uporabnike

Ponazoritev spletne strani Moja eKmetija za uporabnike z vpogledom v podatke, ki so dostopni z varno prijavo. Prijavljen je kmet Janez Vzorec.

Navigacijski meni na desni strani omogoča vpogled v agregirana stanja kmetijskih zemljišč, živali, podatke evidenc, na primer vpogled v opravljena izobraževanja, izvedena plačila po letih, stanje vlog in drugo.