Dobrobit živali – perutnina

17 aprila, 2024
0
0

Pogoji upravičenosti za podintervencijo Dobrobit živali – perutnina (SKP 2023-2027): za kokoši nesnice je obvezna reja v alternativnih sistemih. Reja v kletkah, tudi če so to obogatene kletke, ni predmet podpore. Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za podintervencijo za perutnino rediti najmanj 350 kokoši nesnic ali najmanj 500 pitovnih piščancev.

Letna višina plačila za kokoši nesnice – manjša gostota naseljenosti znaša 239 evrov/GVŽ. Letna višina plačila za kokoši nesnice – obogatitveni material znaša 117,92 evra/GVŽ. Letna višina plačila za pitovne piščance – manjša gostota naselitve znaša 44,14 evra/GVŽ. Letna višina plačila za pitovne piščance – obogatitveni material znaša 31,29 evra/GVŽ.

Kokoši nesnice

Upravičenec mora pri izvajanju zahteve za kokoši nesnice izpolnjevati določene pogoje. V alternativnih sistemih reje je treba zgotoviti manjšo gostoto naseljenosti, ki ureja zaščito rejnih živali. Gostota naseljenosti ne sme preseči 7 kokoši nesnic na m2 uporabne površine za nesnice. Kokošim je treba zagotoviti obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom, ki predstavljajo kokošim možnost izražanja za njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo igrala, v katera je natlačena slama ali mrva. Položena naj bodo na tla ali v visečem položaju. Primeren je tudi kljuvalni kamen. Potrebno je najmanj 1 igralo ali 1 kljuvalni kamen na 500 živali.

Pitovni piščanci

Intenzivne komercialne reje pitovnih piščancev temeljijo na reji v velikih, zaprtih hlevih z velikimi gostotami naselitve. Obogatitve okolja z različnimi materiali za nastiljanje, paneli, pregradami) zmanjšajo strah in agresijo med živalmi. Povečajo njihovo aktivnost in s tem zdravje nog. Na ta način prispevajo k boljšemu fizičnemu in fiziološkemu počutju pitovnih piščancev.

Upravičenec mora pri izvajanju zahteve za pitovne piščance izpolnjevati nekatere pogoje. Gostota naselitve je največ 30 kg/m2 uporabne površine za piščance. To pomeni piščancem neomejeno dostopna talna površina z nastiljem. Pri tem se podesti in pohodne površine pod podesti prištevajo k neto tlorisni površini vzrejnega prostora. Podesti lahko predstavljajo največ 10 % neto tlorisne površine vzrejnega prostora in so lahko perforirani ali polni. Postavljeni morajo biti tako, da lahko živali uporabljajo površino podestov in površino pod podesti. Piščancem je treba zagotoviti obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom, ki daje piščancem možnost izražanja za njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo igrala iz žične mreže ali drugega perforiranega materiala. In sicer najmanj 1 igralo na 1.500 živali, položeno na tla ali v visečem položaju.

Oblika podpore

Podpora za zahtevo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti. Znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na GVŽ. Koeficienti za izračun GVŽ za kokoši nesnice je 0,004, za pitovne piščance 0,002, purane 0,02, gosi 0,01.