Stroka podpira podaljšanje dovoljenja za glifosat, Slovenija se zavzema za prepoved

13 oktobra, 2023
0
0

13. oktobra države članice EU glasujejo o 10-letnem podaljšanju dovoljenja za uporabo aktivne snovi glifosat. Strokovne institucije EU so na podlagi znanstvenih dejstev že dale zeleno luč, kmetijska stroka pa poudarja velik pomen glifosata za kmetijski sektor in dejstvo, da ni na voljo ustreznih alternativ.

Roman Mavec, strokovnjak za sadjarstvo s Kmetijskega inštituta Slovenije in ekolog, je dejal, da je glifosat najbolj ekološki herbicid, ker se razgradi, ko pade na zemljo, ter deluje samo na ciljne zelene rastline, plevele. Mavec v svojem sadovnjaku redi gosi in ima čebelnjak.

V kmetijstvu trenutno ni na voljo alternativnih pripravkov, ki bi lahko enakovredno nadomestili glifosat. Ukinitev bi pomenila večjo porabo drugih pripravkov in bolj intenzivno obdelavo tal, kar je odmik od okolju prijaznih kmetijskih praks, kot so plitka obdelava brez oranja, ki ugodno vpliva na strukturo tal, sposobnost za zadrževanje vode in hranil, s čimer se zasleduje cilje evropskega zelenega dogovora.
V Sloveniji je že zdaj uporaba glifosata v kmetijstvu bistveno bolj omejena kot v številnih evropskih državah in na drugih kontinentih, zato bi popolna prepoved zaradi manjše učinkovitosti drugih pripravkov bistveno podražila uravnavanje plevelne vegetacije. To bi imelo izrazito negativen vpliv na konkurenčnost slovenskega kmetijstva oz. agroživilske verige, ki na trgovinskih policah konkurira z globalno hrano, pridelano v bistveno manj trajnostnih sistemih tako s stališča varovanja okolja, ogljičnega odtisa kot spoštovanja socialnih pravic delavcev. Nenazadnje, s prepovedjo glifosata tvegamo širitev alergenih in tujerodnih plevelnih vrst.

Glede na navedeno so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Kmetijski inštitut Slovenije podpisali skupno izjavo, da se tudi v slovenskem kmetijstvu še dovoli uporaba glifosata.

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pa smo prejeli sporočilo, da se Slovenija zavzema za prepoved uporabe glifosata. Med drugim piše takole: “Vlada RS se zavzema za prepoved uporabe glifosata na vseh nekmetijskih površinah; pri uporabi glifosata za namene kmetijske proizvodnje pa se njegova uporaba omeji v največji možni meri. Uporaba se dovoli samo tam, kjer ni na razpolago ustreznih alternativnih metod. Predlog Komisije daje možnost, da države članice uporabo na domačih tleh regulirajo same, kar bo Slovenija tudi naredila.”