Štiri dni po uveljavitvi zakona o zaščiti živali že prvi nezakonit odvzem

20 novembra, 2023
0
0

Na kmetiji Možgan na prostem redijo govedo, odrasla živina je skupaj s teleti ves čas na pašniku. Krave so namreč pašne živali, zato je travnik njihovo naravno okolje. Dež in mraz jih ne moti, saj se zunaj (ne v zaprtih hlevih) najbolje počutijo. Če živali ne bi imele dovolj krme, bi sem jim to poznalo na konstituciji, že od daleč bi se jim videla rebra. Tega pa na kmetiji Možgan ni bilo. Ker doslej še ni bilo nizkih temperatur, živina tudi še nima zimske dlake, zato je njeno stanje še toliko lažje prepoznati.

Krave so bile tudi breje, kar še dodatno potrjuje njihovo dobro zdravstveno stanje. In kaj naj bi motilo inšpektorico? Blatne živali na pašniku po dežju …

Ob nedavnem odvzemu 24 glav govedi v Posavju smo zaprosili za inšpekcijski zapisnik, kaj točno je rejec zagrešil, da mu je bilo odvzeto govedo. Odgovora do zaključka redakcije te številke Kmečkega glasa nismo prejeli, sporočili pa so nam, da nam bodo z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odgovorili v zakonskem roku.

Sindikat kmetov je ogorčen
Sindikat kmetov Slovenije ostro obsoja nezakonit odvzem živali na kmetiji Možgan. »Ukrep odvzema je bil pretiran in nesorazmeren ter tudi nezakonit, kajti po zakonu lahko pride neposredno do odvzema samo, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali. Pred sprejetjem zakona o zaščiti živali smo opozarjali, da bo do takšnih anomalij prihajalo zaradi pomanjkljivosti in neustreznosti zakona.«
Predstavnik Sindikata kmetov Slovenije je obiskal kmetijo Možgan in se na terenu prepričal, da je bilo ravnanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali pretirano in nezakonito. Obe osebi sta tudi nezakonito vstopali v prostore na zasebni lastnini, ki niso namenjeni kmetijski rabi.
»Na kmetiji Možgan so nas seznanili z vso dokumentacijo, slikovnim gradivom in video posnetki odvzema 24 glav govedi. Živali niso bile shujšane, ampak v primernem rejnem stanju, imele so možnost paše, na voljo je bila hrana in voda. Na območju dokrmljevanja je bil predel, ki je bil zaradi vremenskih razmer bolj blaten, kar pa je glede na vremenske razmere pričakovano in začasno. Zaradi tega so živali v tem obdobju paše bolj umazane, vendar pa to ne vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Imele so možnost umakniti se na pašnike, kjer blata ni bilo, bile so brez ran, poškodb ali česa podobnega.
Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato zahtevamo uvedbo izrednega strokovnega nadzora postopka in ukrepanje v skladu z zakonom ter takojšnjo vrnitev živali rejcu.«

Rejec Rudi Možgan in družinski člani so zaradi dogajanja močno prizadeti in vidno šokirani. Naslednje leto namerava kmetijo prevzeti najstarejši sin in le upamo lahko, da ga ta dogodek ne bo odvrnil od tega.

Tovrstni pritiski, ki se v zadnjem času vrstijo na kmete po celi Sloveniji, lahko naredijo slovenski družbi nepopravljivo škodo, ki se bo prihodnja leta odrazila v izgubi prehranske varnosti in odvisnosti našega naroda od uvoza hrane vprašljive kvalitete ter zaraščenosti podeželja.