Stavkovna zahteva glede masnih bilanc in porekla mesa

15 septembra, 2023
0
0

Stanovske organizacije, ki predstavljajo deležnike v verigi oskrbe z mesom (Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, GIZ mesne industrije Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine) so ministroma za kmetijstvo in gospodarstvo posredovale usklajen predlog pravilnika o zagotavljanju sledljivosti za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso.

S tem pravilnikom se zagotavlja sledljivost porekla mesa oz. država rojstva, reje, zakola in razseka do maloprodajnega računa in označevanje na računu v skladu z enotnimi 4 identifikatorji (4SI, 3SI, EU, Ne-EU).
S tem se veljavni pravilnik nadgrajuje na način, da zagotavlja, da je označba na maloprodajnem računu nedvoumno povezljiva z označbami na prodajnem mestu ter tako tudi potrošniku nedvoumno izkazuje njegovo izbiro na prodajnem mestu.

Stanovske organizacije so dosegle dogovor, na podlagi katerega bo kmetijsko ministrstvo predlog novele pravilnika do konca septembra posredovalo v notifikacijo na Evropsko komisijo. Izvajalci dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve za meso »Poreklo Slovenija«, se morajo do konca oktobra uskladiti z zahtevami iz veljavnega pravilnika, za meso ostalih porekel pa se podaljšuje prehodno obdobje do 31. oktobra 2025. Vendar, če bo predlog novele pravilnika stanovskih organizacij uspešno notificiran, mora MKGP vse postopke za njeno uveljavitev izvesti najpozneje v dveh mesecih po uspešni notifikaciji (predvidoma konec junija 2024), s čimer se prehodno obdobje skrajša za več kot 1 leto.

Stanovske organizacije smo z MKGP dosegle tudi dogovor, da se do konca septembra oblikuje delovna skupina, v kateri bodo predstavniki pristojnih ministrstev (kmetijstvo, gospodarstvo, digitalizacija) in stanovskih organizacij (TZS, GIZ MI, GZS, ZZS, KGZS, SKS, ZPMS), namen katere je preučitev strokovnih izhodišč za zakonodajno kot tudi vsebinsko vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo omogočal spremljanje masnega toka porekla mesa v realnem času, in sicer za vso verigo oskrbe z mesom. Enoten informacijski sistem bo namreč povezal in nadgradil obstoječe baze podatkov in nadzornim službam omogočal v realnem času ugotavljati standardizirane odmike od količinskega toka vrst mesa po poreklu ali izvoru oz. državi rojstva, reje, zakola, razseka. S tem se vzpostavlja tudi podlage in način pristopa za vzpostavitev masnih bilanc v ostalih sektorjih.

Kmetijske organizacije ugotavljajo, da je stavkovna zahteva, ki se navezuje na masne bilance, v realizaciji ter se s tem zapira. Vendar pa bodo izvedbo dogovora spremljale in ob neupoštevanju oz. neizvedbi sprejetih sklepov ustrezno ukrepale, v skrajnem primeru stavkovno zahtevo ponovno odprle.