Vreme Naročite se
Leto 2021 bo mednarodno leto sadja in zelenjave
29.12.2020
Kmetom zmanjkuje potrpljenja
29.12.2020
(P)oseben božič
24.12.2020
Pri kmečkem delu Bog in človek postaneta sodelavca
23.12.2020
Pridelovalci rekorderji
17.12.2020
Ali gospodje v Ljubljani veste, kako poteka denarni tok na kmetiji?
15.12.2020
Pogodba o pripojitvi KZ Krka h KZ Trebnje podpisana
11.12.2020
Svinja rekorderka, ki je letos povrgla kar 42 pujskov
10.12.2020
Reja jelenjadi v oborah
8.12.2020
Hiša kranjske čebele v Višnji Gori lepo napreduje
7.12.2020
Kako kmečki zavarovanec dokaže upad prihodkov?
4.12.2020
Kmetje plužijo lokalne ceste
3.12.2020
Zima je prišla
3.12.2020
Danski prašičerejci to jesen še povečali število prašičev
30.11.2020
Razsek in predelava mesa na kmetiji
25.11.2020
Ekonomska upravičenost kolektivne naložbe v razsekovalnico mesa
24.11.2020
Rezina Antonija - ko se pocedita med in sline
20.11.2020
Hlevi so polni, potrebna je takojšnja pomoč
20.11.2020
Klopi za užitek in določanje življenjske dobe lesa
19.11.2020
Pet čebelarjev in dve čebelarki neprekinjeno čebelarilo 220 let
18.11.2020
Polžji hamburger? Zakaj pa ne?
17.11.2020
Brezplačni zakup zaraščenih zemljišč
12.11.2020
Črni česen
11.11.2020
V spomin Lojzetu Lahu (1938 - 2020)
10.11.2020
Prodaja pridelkov kmetije izven občine prebivališča
10.11.2020
Po nakupih na kmetije tudi v sosednjo občino
9.11.2020
So kmetje spet drugorazredni?
6.11.2020
Izvedba občnih zborov kmetijskih zadrug v luči ukrepov zaradi epidemije
5.11.2020
Turizem v zidanicah prejel prvo evropsko nagrado
4.11.2020
Majhne rastlinice z obilico zdravih hranil
3.11.2020