Vreme Naročite se
Omejitve kolobarja zaradi uporabe herbicidov v poljščinah
23.10.2019
Jesenska obnova gozda s sadnjo
16.10.2019
Ni dobro delo, če ni veselo
15.10.2019
Mladi prevzemnik David Jurca
15.10.2019
Kot meso in zelenjava tudi drva najboljša pri kmetu
15.10.2019
Uhlevitev odstavljenih kupljenih pitovnih telet
15.10.2019
Ne znamo narediti tako strupenih snovi, kot jih lahko proizvedejo rastline
9.10.2019
Uhlevitev kupljenih odstavljenih pitovnih telet
9.10.2019
Jesenski sejem v Komendi
8.10.2019
Vzdrževanje telesne mase pri prezimovanju goveda na prostem
8.10.2019
Kmečki protest v Ljubljani
8.10.2019
Zadrugam enakopravno obravnavo, česar prej niso bile deležne
8.10.2019
Energetske potrebe pri prezimovanju goveda na prostem
2.10.2019
Znanje o robotiki bo prenesel v prakso na kmetiji
1.10.2019
Srečamo se v Komendi
1.10.2019
Priporočila pred setvijo ozimnih žit
1.10.2019
Slovenski kupec ve, da je seno najprimernejša krma za govedo
1.10.2019