Vreme Naročite se
Leto 2021 bo mednarodno leto sadja in zelenjave
29.12.2020
Kmetom zmanjkuje potrpljenja
29.12.2020
(P)oseben božič
24.12.2020
Pri kmečkem delu Bog in človek postaneta sodelavca
23.12.2020
Pridelovalci rekorderji
17.12.2020
Ali gospodje v Ljubljani veste, kako poteka denarni tok na kmetiji?
15.12.2020
Pogodba o pripojitvi KZ Krka h KZ Trebnje podpisana
11.12.2020
Svinja rekorderka, ki je letos povrgla kar 42 pujskov
10.12.2020
Reja jelenjadi v oborah
8.12.2020
Hiša kranjske čebele v Višnji Gori lepo napreduje
7.12.2020
Kako kmečki zavarovanec dokaže upad prihodkov?
4.12.2020
Kmetje plužijo lokalne ceste
3.12.2020
Zima je prišla
3.12.2020