Vreme Naročite se
Lepo vreme kliče v gozd
31.07.2020
Figa – slastna, sveža, zanimiva za predelavo
31.07.2020
Krškopoljska rekorderka na Gorenjskem
30.07.2020
Varstvo in odprava posledic zaradi neurij s točo
30.07.2020
Sočne rumene slive
30.07.2020
Dozoreli so jakobčki
29.07.2020
Nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije
27.07.2020
9 milijonov za naložbe na področju zaščite rejnih živali
24.07.2020
Nadomestilo zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije
23.07.2020
Nič več nosilec kmetije, ampak po novem kmet posameznik?
23.07.2020
Razširjenost afriške prašičje kuge - APK
22.07.2020
Strupene rastline na kmetijskih površinah
9.07.2020
Šipek - zanimiva in koristna rastlina
8.07.2020
Svetlika rada sveti na senčnih legah
7.07.2020
KZ Šaleška dolina - Z Vami in za Vas
6.07.2020
Svarilo pred novimi izbruhi afriške prašičje kuge
3.07.2020
Ko zori jagodičje
3.07.2020
Vabljeni k sodelovanju na dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov
2.07.2020
Ocena stroškov pridelave pšenice in ječmena
2.07.2020