Poziv k oddaji vlog za pridobitev enkratne solidarnostne pomoči za kmete

13 septembra, 2023
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) poziva k oddaji vloge za pridobitev enkratne solidarnostne pomoči za kmete (vloga za ESPK za kmete).

Podlaga za dodelitev enkratne solidarnostne pomoči za kmete je 88. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP – Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023).

Upravičenci do pomoči

Do enkratne solidarnostne pomoči so upravičeni kmetje, ki so bili na dan 2. september 2023:
• vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in
• so utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji, zaradi posledic poplav in plazov.

Postopek in rok za oddajo vloge za ESPK za kmete

Vlogo za ESPK za kmete morajo vlagatelji izpolniti, podpisati in poslati na MKGP najkasneje do 3. novembra 2023.

Izpolnjeno vlogo za ESPK za kmete morajo vlagatelji poslati na enega od dveh načinov:
• po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si s pripisom »vloga za ESPK za kmete« ali
• priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »vloga za ESPK za kmete«).
Obrazec vloge za ESPK za kmete je dostopen na uradni vladni spletni strani »Poplave 2023« / Za kmetovalce / Vloga za začasno solidarnostno pomoč. Link na omenjeno spletno stran: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/informacije-za-kmetovalce/