Vreme Naročite se
Aplikacija SOPOTNIK
Z novo SKP v letu 2023 bo aplikacija SOPOTNIK postala nepogrešljiv del spremljanja izpolnjevanja pogojev upravičenosti za posamezne površinske zahtevke, ki se bodo uveljavljali v sklopu zbirnih vlog.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Četrtek, 24. november 2022 ob 10:36

Odpri galerijo

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) se je v letu 2020 odločila, da bo pristopila k razvoju novih tehnologij in aplikacij, ki jih omogoča uporaba satelitskih posnetkov Sentinel programa Copernicus.

Copernicus je program Evropske unije za opazovanje Zemlje in največji ponudnik vesoljskih podatkov na svetu. Usklajuje in upravlja ga Evropska komisija, infrastruktura vesoljske komponente pa je v pristojnosti Evropske vesoljske agencije.

Sateliti Sentinel programa Copernicus zagotavljajo pogoste in brezplačne posnetke srednjevisoke ločljivosti, zato njihova avtomatizirana obdelava skozi celotno rastno sezono omogoča na posameznih kmetijskih površinah identifikacijo pridelkov in spremljanje določenih kmetijskih praks, kot so oranje, spravilo pridelka in košnja.

Na osnovi Sentinel posnetkov je ARSKTRP v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvila spletno aplikacijo SOPOTNIK. Aplikacija SOPOTNIK vlagateljem zbirnih vlog omogoča vpogled v stanje prijavljenih kmetijskih površin, sprotno spremljanje sprememb na površinah skozi celotno rastno obdobje in neposredno komunikacijo z ARSKTRP.

Aplikacija SOPOTNIK je bila vlagateljem zbirnih vlog v uporabo prvič dana v letu 2021. Odzivi iz terena so bili zelo pozitivni, aplikacija je bila dobro sprejeta.

V letošnjem letu je ARSKTRP, tudi glede na pobude iz terena, naredila še korak naprej v smeri tehnološke digitalizacije in poleg nadgradnje same aplikacije (zemljevid rasti posevka in zemljevid potenciala rasti posevka) uporabnikom zagotovila tudi dostop do mobilne aplikacije SOPOTNIK.

Nosilec kmetijskega gospodarstva se v aplikacijo SOPOTNIK prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju je prejel ob oddaji zbirne vloge.

Aplikacija SOPOTNIK nudi uporabnikom natančen pregled nad stanjem kmetijskih površin, spremljanje rasti posevka, samodejno identifikacijo opravil na kmetijskih površinah, kot sta oranje in košnja, in pregled nad dogodki, ki so posledica naravnih pojavov, kot so poplave, plazovi in suša, hkrati pa omogoča tudi enostavno dvosmerno komunikacijo z ARSKTRP v obliki sporočil, ki se nanašajo na posamezne poljine. Tu lahko uporabniki podajo svoja pojasnila, dokazila ali kakršne koli druge informacije glede ugotovitev, ki jih je zaznal sistem za spremljanje površin.

V aplikaciji so ugotovitve za površine kmetijskega gospodarstva prikazane z barvami semaforja. Ta je lahko rdeče, rumene, zelene ali sive barve, pri čemer rdeča barva poljine pomeni, da stanje v naravi ni skladno s prijavo na zbirni vlogi, rumena, da še ni dovolj informacij za končno odločitev, zelena, da na površini ni bilo zaznanih neskladij, siva pa, da za to poljino še ni narejenih izračunov.

V letošnjem letu se informativne preveritve izvajajo za aktivacijo plačilnih pravic (AKT), za plačilo območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), za ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT), za traviščne habitate metuljev, kjer košnja/paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom (MET_KOS), za vinogradništvo, kjer se zagotavlja pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (VIN_POKT), za vodne vire, kjer se zagotavlja setev rastlin za podor - zeleno gnojenje (VOD_POD) in ozelenitev njivskih površin (VOD_ZEL) in za površine z ekološkim pomenom (PEP).

Barve semaforja se določijo na podlagi opažanj, ki preverjajo pogoje upravičenosti za posamezen zahtevek na zbirni vlogi. V letu 2022 rezultati še ne vplivajo na obravnavo zbirnih vlog, so zgolj informativne narave. S prihodom nove skupne kmetijske politike v letu 2023 pa bodo imele ugotovljene nepravilnosti že vpliv na obravnavo zbirnih vlog in posledično morebitne finančne posledice, če jih vlagatelj ne bo pravočasno odpravil. Bistvo sistema za spremljanje površin je pravočasno ugotoviti morebitna potencialna neskladja in vlagateljem omogočiti, da jih odpravijo brez posledic.

Da je bila aplikacija SOPOTNIK na terenu dobro sprejeta, potrjujejo tudi statistični podatki. V obdobju dveh mesecev od sredine avgusta naprej se je v aplikacijo prijavilo prek 4500 uporabnikov. Preko SOPOTNIK-a so posredovali več kot 500 sporočil in 270 fotografij. Na vsa prejeta sporočila je ARSKTRP uporabnikom tudi pisno odgovorila. Na telefonski liniji za pomoč uporabnikom je bilo sprejetih več kot 180 klicev.

V letu 2022 je ARSKTRP vlagateljem zbirnih vlog ponudila v uporabo tudi mobilno aplikacijo fotoSOPOTNIK, ki omogoča zajem georeferenčnih fotografij in je neposredno povezana z aplikacijo SOPOTNIK. Aplikacija je na voljo za Android telefone z verzijo 6.0 dalje in si jo uporabniki lahko brezplačno naložijo iz trgovine Google Play.

S prihodom nove skupne kmetijske politike v letu 2023 bo aplikacija SOPOTNIK postala nepogrešljiv del spremljanja izpolnjevanja pogojev upravičenosti za posamezne površinske zahtevke, ki se bodo uveljavljali v sklopu zbirnih vlog. Vlagateljem bo nudila transparentnost (lahko bodo sproti spremljali, ali se njihovi zahtevki obravnavajo kot upravičeni), zagotavljala neposredno komunikacijo pri razjasnitvi morebitnih neskladij, opozarjala na nepravilnosti in omogočala, da bodo vlagatelji lahko še pravočasno popravili svoj zahtevek in se tako izognili morebitnim sankcijam.

ARSKTRP uporabnikom aplikacij SOPOTNIK in fotoSOPOTNIK nudi vso pomoč pri uporabi in razumevanju objavljenih vsebin prek telefonske številke 030 363 731, elektronskega naslova sopotnik.aktrp@gov.si in prek dvosmerne komunikacije v aplikaciji SOPOTNIK. 

ARSKTRP si želi in upa, da bodo nosilci kmetijskih gospodarstev v aplikaciji SOPOTNIK prepoznali dodano vrednost, jo vzeli za svojo in jo začeli redno uporabljati.

Za vsebino prispevka je odgovorna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prispevka je omogočila Mreža za podeželje iz naslova Tehnične pomoči PRP 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje PRP 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 7. Dec 2022 at 14:42

0 ogledov

Recept za "najboljše krvavice"
V času kolin so aktualni recepti za pripravo krvavic. Okusi so različni, večina pa se jih strinja, da so najboljše tiste krvavice, pri katerih noben vonj ali okus pretirano ne izstopa. Torej morajo biti vse sestavine v pravem razmerju. Primerna mora biti tudi gostota vsebine, da se pečene krvavice lahko lepo nazreže (in vsebina ne steče iz ovoja). Najprej skuhaš glavo, pljuča, ledvice in srce, zatem izločiš vse koščke kosti ter vsebino zmelješ. Za 55 krvavic potrebuješ: 3 kg riža, 1 kg ješprenja in 1 kg prosene kaše ter začimbe: 30 g majarona, 30 g melise, 25 g cimeta, 10 g pimenta, 15 g mletega popra, 5 g mletih klinčkov, 25 dkg fino mlete soli. Posebej cvreš črevno mast in 2 kg čebule (narezane na tanke rezine). Tudi to zmelješ in dodaš masi. Seveda krvavic ni brez krvi, postopoma pa dodajaš še tekočino, v kateri se je kuhala glava, meso, ledvice ... Dolivati je treba previdno, da masa ni preredka. Če imate večjega prašiča, boste morda izdelali 95 krvavic. Za 95 krvavic potrebujete: 5 kg riža, 2 kg ješprenja, 1 kg prosene kaše. Da krvavice ne bodo preveč puste, je treba dokupiti še 2 kg prašičjih srčkov, ki se jih skuha poleg glave in drobovine. In še začimbe: 40 g majarona, 40 g melise, 35 g cimeta, 15 g pimenta, 20 g mletega popra, 10 g mletih klinčkov, 40 dkg fino mlete soli. K črevni masti pa se doda 3 kg čebule.

Mon, 5. Dec 2022 at 13:30

4378 ogledov

Nekateri bodo s kmečko nafto raje še malo počakali
Včeraj sem spet govorila s skupino kmetov, ki so zaskrbljeni glede primernosti obarvanega plinskega olja za novejše traktorje. Stavek: "Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi." se jim zdi presplošen. Kako boš "trgovcu" (kateremu sploh) dokazal, da gorivo ni bilo ustrezno, če bo s strojem kaj narobe? Tudi poznavalci kmetijske mehanizacije menijo, da je dvom oz. skrb vsekakor na mestu. Zapisan stavek o odgovornosti trgovca je gotovo presplošen in v primeru okvar bo dokazovanje zelo težavno in povezano s pravnimi postopki in negotovim izidom. Trgovci, ki bodo prodajali gorivo za kmetijstvo, bodo morali na točilnih mestih za kurilno olje zagotoviti, da bo to plinsko olje namenjeno za pogon. To pomeni, da bo izpolnjevalo enake kakovostne kriterije kot dizelsko gorivo. Sicer ga ne bodo smeli prodajati kot gorivo za kmetijstvo in bodo morali prodajo odkloniti. Vsekakor pa bo nujno shranjevanje računov, posebej na začetku. Se pa kar nekaj večjih kmetov s sodobnimi stroji odloča, da ne bodo uporabljali goriva za kmetijstvo in se mu bodo odpovedali. Tveganje se jim zdi preveliko. Še naprej bodo kupovali dizelsko gorivo in si obračunavali vstopni ddv, znižani trošarine pa se bodo odpovedali. Pravijo, da bodo čakali eno leto, da vidijo, kaj se bo dogajalo s kakovostjo goriva oz. okvarami strojev. Tudi mehaniki namreč pravijo, da se težave ne bodo pokazale takoj. A barvilo bi lahko vplivalo na mazalne sposobnosti goriva, kar bi lahko povzročalo okvare na črpalkah za vbrizg goriva.

Fri, 2. Dec 2022 at 11:40

7675 ogledov

Kmetijska nafta in prevoz kmetijskih pridelkov?
Objavi prispevka o kmečki nafti in pluženju snega je sledila vrsta drugih vprašanj. Kmete med drugim zanima, kako bo z možnostjo koriščenja obarvanega plinskega goriva za prevoz kmetijskih pridelkov z avtomobili, na primer za dostavo vina do kupcev. Odgovor je jasen: t.i. kmečko nafto se lahko uporablja samo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo s pogonom na dizelsko gorivo. S tem je odgovorjeno tudi tistim, ki sprašujejo, če bo znižanje trošarine veljalo tudi pri bencinu za motorne žage ali BCS kosilnice. Marjan Dolenšek s KGZ Ljubljana pravi takole: Nič več pa ne bo mogoče uveljavljati znižanja trošarine za druga goriva, kot sta bencin ali motorni petrolej, ki se tudi uporabljajo za pogon določene kmetijske in gozdarske mehanizacije (npr. motornih kosilnic, motornih žag itn.). Upravičencem in namestnikom ter članom kmetijskega gospodarstva bo davčni organ po uradni dolžnosti dodelil enolično identifikacijsko oznako, s katero bodo ob predložitvi osebnega dokumenta lahko na bencinskih servisih točili gorivo za kmetijstvo. Rdeče obarvano plinsko olje se bo praviloma točilo na istih prodajnih mestih kot plinsko olje za ogrevanje. Po navedbah pristojnih bo na voljo na preko 250 bencinskih servisih. Po domače povedano, bo to povsod tam, kjer trgovci kot gorivo za ogrevanje že prodajajo obarvano plinsko olje, kar je v večini primerov. Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi." Do spremembe teh predpisov ne bo prišlo, ker je to določeno z zakonom. Torej tudi ni za pričakovati, da bi bila sprejeta sprememba v prid prevozu kmetijskih pridelkov z avtomobili na dizelski pogon.

Thu, 1. Dec 2022 at 12:50

18139 ogledov

Kmečka nafta in pluženje snega?
V teh dneh je višje predele že pobelil sneg, zato kmete, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost pluženje snega, zanima, ali lahko za pluženje snega uporabljajo obarvano t. i. kmetijsko nafto. S Finančne uprave RS smo prejeli naslednji odgovor: »Če so izpolnjeni pogoji, torej da označeno plinsko olje za kmetijstvo kupi upravičena oseba in ga uporablja v mehanizaciji, ki se šteje za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ali v vozilih za prevoz čebeljih panjev, delovna operacija ni pomembna. Npr. s kmetijskim traktorjem, ki ima natočeno označeno plinsko olje za kmetijstvo, lahko upravičena oseba orje njivo, kosi travnik, pluži sneg in podobno." Kdo je upravičenec do nakupa označenega plinskega olja za kmetijstvo? V 2. in 3. odstavku 94. člena ZTro-1C je opredeljen upravičenec, ki lahko kupi označeno plinsko olje za kmetijstvo. To je oseba, ki je na dan 30. junija preteklega leta: - nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev ali član agrarne skupnosti v registru agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, ali zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic, in uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ali - uporabnik gozdnih zemljišč, ki ima na dan 30. junija preteklega leta v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča. - oseba, ki je v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirana kot čebelar in kot imetnik vsaj 41 čebeljih panjev ter ima v registru čebelnjakov za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije. Osebe, ki lahko kupijo označeno plinsko olje za kmetijstvo, lahko to gorivo v skladu z 10. odstavkom 94. člena ZTro-1C uporabljajo v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je določena v Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (pisrs.si), Prilogi 1: Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije; in v prirejenih vozilih za prevoz čebeljih panjev, ki so določena v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (pisrs.si), Prilogi I: Opredelitev kategorij vozil (6. stran).    

Tue, 29. Nov 2022 at 13:27

919 ogledov

Poziv ekološkim pridelovalcem in predelovalcem
Nov strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 daje velik poudarek ekološkemu kmetovanju in zato so namenjena tudi višja sredstva za spodbujanje ekološkega kmetovanja. Tako se bodo lahko ekološki pridelovalci vključili v dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi že obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce, pa tudi tiste, ki se na novo odločate za ekološko kmetovanje, da v letu 2023 vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje oziroma Ekološko čebelarjenje, saj s tem podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi MKGP namenja posebno pozornost.  Glede na navedeno MKGP vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce oziroma čebelarje, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2023 za intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje, poziva k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2022 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki so navedene na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/  

Tue, 29. Nov 2022 at 13:02

1881 ogledov

Za rabo FFS naj bodo pravila enaka za vse
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije glede sprememb pravilnika o uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ugotavlja, da so predlogi manj strogi za uporabo FFS na železniških površinah ter avtocestah in hitrih cestah, bolj strogi pa za kmetijske površine. Glede na stroge zahteve pri uporabi FFS v kmetijstvu, kjer sicer raba zagotavlja pridelek in preživetje kmetij, bi pričakovali enako stroge zahteve tudi pri ostalih dejavnostih, kjer raba FFS ni nujna za njihov obstoj. Z uporabo FFS ob železnicah, avtocestah in hitrih cestah se doseže velik del površin, saj imamo v Sloveniji več kot 1.200 kilometrov železnic in 770 km avtocest in hitrih cest. Ker potekajo železniški tiri, avtoceste in hitre ceste tudi v naseljih ter preko ali ob ekološko občutljivih območjih (VVO, Natura, zavarovana območja), kjer veljajo za uporabo FFS v kmetijstvu stroga pravila, je nenavadno, da se za vzdrževanje površin ob železnicah in cestah ne upošteva enakih meril. KGZS zahteva, da so pogoji za uporabo FFS enaki za vse dejavnosti. Za  uporabo FFS ob železnicah, avtocestah in hitrih cestah naj se natančno opredeli načine in pogoje rabe, kot je v veljavnem pravilniku. Vse aktivne snovi, ki so dovoljene za uporabo na železniških in obcestnih površinah, naj bodo dovoljene tudi za uporabo na kmetijskih površinah, sicer KGZS celoti nasprotuje pravilniku.  
Teme
MKGP KGZS SKP kmetje mladi kmetje kmetijska zemljišča

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Aplikacija SOPOTNIK