Vreme Naročite se
Vinogradniki, bodite pozorni na zlato trsno rumenico
Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte in posledično nastanka gospodarske škode je poleg odstranjevanja okuženih trt ključnega pomena tudi pravočasno zatiranje ameriškega škržatka.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Torek, 28. junij 2022 ob 14:13

Odpri galerijo

Bolezenska znamenja zlate trsne rumenice na trti v letošnjem letu. (Foto: Leonida Lešnik, KGZ Maribor)

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Bolezen se v vinogradih lahko zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus), ki prenaša fitoplazmo z okuženih na zdrave trte.

Zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da je za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte in posledično nastanka gospodarske škode poleg odstranjevanja okuženih trt ključnega pomena tudi pravočasno zatiranje ameriškega škržatka.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je že objavila napovedi za prvo škropljenje ameriškega škržatka za vsa območja v Sloveniji. Napovedi so objavljene v prognostičnih obvestilih na spletni strani Agrometeorološkega portala RS http://agromet.mkgp.gov.si/pp/. V obvestilih so navedena tudi fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabijo za zatiranje, ter število škropljenj, ki jih je treba opraviti v posameznih območjih. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja ter v brajdah in ohišnicah v razmejenih območjih zlate trsne rumenice, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa v celotni Sloveniji.  

Število obveznih škropljenj in pripravki  

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenih območjih je v rastni dobi treba opraviti:

- Dve tretiranji v okuženih območjih  v jugovzhodni Sloveniji in v severovzhodni Sloveniji. Drugega tretiranja ni treba opraviti, če vinogradnik po opravljenem prvem tretiranju spremlja ulov ameriškega škržatka in so ulovljeni manj kot  4 škržatki na ploščo na teden.

- Najmanj eno tretiranje v varovalnih pasovih v jugovzhodni Sloveniji in v severovzhodni Sloveniji. Če vinogradnik sam spremlja ulov ameriškega škržatka in če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden, opravi tudi drugo tretiranje.

- Najmanj eno tretiranje v celotnem razmejenem območju v zahodni Sloveniji. Priporoča se, da vinogradnik sam spremlja ulov ameriškega škržatka. Če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden, opravi tudi drugo tretiranje.

- Ne glede na zgoraj navedeno so v ekološki pridelavi v razmejenem območju obvezna najmanj 3 tretiranja.

V brajdah in ohišnicah v razmejenem območju je obvezno vsaj eno tretiranje v rastni dobi.

V vinogradih za pridelavo grozdja razmejenih območjih zlate trsne rumenice ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah ameriškega škržatka zatiramo z naslednjimi pripravki: Mospilan 20 SG, Sivanto prime, Movento SC 100 in Decis 2,5 EC. 

Za prvo škropljenje uporabimo pripravke Mospilan 20 SG ali Sivanto prime ali Movento SC 100. Pripravki imajo sistemičen - rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka. Ostala sredstva s kontaktnim načinom delovanja so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

V ekoloških vinogradih sta dovoljena pripravka Flora verde in Biotip floral.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba opraviti najmanj dve škropljenji proti ameriškemu škržatku povsod po Sloveniji, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če je po drugem škropljenju na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še tretje škropljenje. 

Pravilna aplikacija fitofarmacevtskih sredstev

V času škropljenja z insekticidi mora biti zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev cvetoča podrast pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Aplikacija mora biti izvedena tako, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele.

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov je priporočljivo, da se škropljenje izvede v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša.

Vinogradniki na okuženih območjih v severovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem morajo tri tedne po prvem škropljenju opraviti tudi drugo škropljenje, razen če pri spremljanju ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovijo, da so ulovljeni manj kot 4 škržatki na ploščo na teden.

Zaradi naraščanja populacije ameriškega škržatka na nekaterih območjih v Sloveniji in zaradi boljšega poznavanja stanja je priporočljivo, da vinogradniki sami spremljajo ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, ki jih v vinograd postavijo po opravljenem prvem škropljenju.

Pripravkov na podlagi aktivne snovi piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek.

Da dosežemo dobro omočenje rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha).

Za pripravek Movento SC 100 priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

Razmejena območja zlate trsne rumenice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 2. junija 2022 z odločbo na novo določila razmejena območja, ki jih sestavljajo okužena območja in varovalni pasovi. Aktualni seznam razmejenih območij z okuženimi območji in varovalnimi pasovi je objavljen na spletni strani Uprave https://www.gov.si/zlata-trsna-rumenica/.

Izbruh zlate trsne rumenice v Ljutomersko-Ormoških goricah

V lanskem letu je prišlo do večjega izbruha zlate trsne rumenice na območju Ljutomersko-Ormoških goric, kjer so bile okužbe odkrite v številnih vinogradih. Zato so bili lani nekateri vinogradi izkrčeni v celoti. Na tem območju se letos že kažejo bolezenska znamenja zlate trsne rumenice, pojavlja se bledikavost listov ter vihanje listnih robov navznoter. Vinogradnike opozarjamo, da je v okuženih območjih zlate trsne rumenice v vinogradi že zdaj priporočljivo odstraniti trte z bolezenskimi znamenji. Ameriški škržatek namreč s prehranjevanjem na listih okuženih trt sprejme fitoplazmo in jo prenese na zdrave trte. Če take trte pravočasno odstranimo, s tem preprečimo prenos bolezni.

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 5. Aug 2022 at 09:00

229 ogledov

Kaj veš o prašičih?
Za izboljšanje razmer pri reji prašičev je ključno zanimanje mladih. Ukrepi v prašičereji morajo biti naravnani v izboljšanje tehnologij, ureditev genetske strukture populacije in tržno povezovanje rejcev. Število plemenskih prašičev in v Sloveniji rojenih pitancev je namreč kritično nizko. Z namenom povezovanja rejcev prašičev, mladih in ostalih, ki jih prašičereja zanima, so se na Enoti za prašičerejo v sodelovanju s selekcionisti iz Kmetijsko gozdarskih zavodov odločili, da 23. 8. 2022 na sejmu AGRA izvedejo KVIZ PRAŠIČEREJA 2022. Vabljeni! Letošnja tematika kviza zajema poznavanje značilnosti pasem in hibridov v Sloveniji, agresivno obnašanje prašičev, materiale za zaposlitev, pomen in ključne ukrepe biovarnosti. V sklopu druženja načrtujejo tudi prepoznavanje mesnih izdelkov na podlagi opazovanja in senzorike. Gradivo je dostopno tukaj: https://agri.bf.uni-lj.si/Enota/aktualno/kviz_2022Prijave bodo zbirali do 16. 8. 2022 na elektronski naslov: suzana.krhlanko@bf.uni-lj.si. Ob prijavi prosijo za ime in priimek tekmovalca, starost ter ime ekipe.

Thu, 4. Aug 2022 at 11:18

420 ogledov

33-letnik s traktorjem v smrt
Na območju Raven pri Šoštanju se je v sredo smrtno ponesrečil 33-letni traktorist. Policisti in kriminalisti so na kraju nesreče ugotovili, da je moški opravljal sanacijo plazu, pri čemer se je s traktorjem prevrnil in padel iz njega. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl.

Wed, 3. Aug 2022 at 12:27

347 ogledov

Kdaj silirati koruzo, ki jo je prizadela suša?
Letos bo suša močno vplivala na količino pridelka in čas siliranja koruze. Ponekod je koruza visoka le okrog 130 cm in brez razvitih storžev. Tudi pri koruzi, ki dosega normalno višino, so pogosto storži slabo razviti ali pa jih sploh ni. Za kakovost silaže iz prizadete koruze je ključna določitev najprimernejšega časa za siliranje.  Za uspešno siliranje mora koruza vsebovati od 300 do 400 g sušine na kg. Še bolje od 320 do 370 g sušine na kg. Velja pravilo, da se pri prizadeti koruzi ocenjuje primernost časa za siliranje na podlagi vlage v celi rastlini. Vse druge metode so le približne. In kako določimo vlago v koruzni rastlini? Tri povprečne koruze na drobno zrežemo in odtehtamo vzorec za sušenje. Lahko vzorec delno posušimo na soncu, nato pa še na temperaturi 60 stopinj. Stehtamo suh vzorec in iz razlike v teži izračunamo sušino v vzorcu, ki smo ga dali sušiti. Upoštevamo, da je po sušenju v vzorcu ostalo še 5,5 % higroskopske vlage. Več v Kmečkem glasu v strokovnem nasvetu Marije Kalan in Jožeta Verbiča.

Wed, 3. Aug 2022 at 11:57

268 ogledov

Tekmovanje oračev, blagoslov traktorjev in predstavitev mehanizacije
DPM Kalček je v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo pripravilo celodnevno prireditev v Škrjančah pri Ivančni Gorici, na kmetiji Franca Kavška. Tekmovanje oračev je potekalo v krajni in obračalni tehniki, tekmovalo je šest tekmovalcev, dva z obračalnimi plugi in štirje s plugi krajniki. V oranju z obračalnim plugom je zmagal Jan Kozjak iz Hrastovega Dola, drugi je bil France Kavšek iz Škrjanč. Pri krajnikih je prvo mesto zasedel Blaž Zupančič iz Vrha pri Sobračah, drugi je bil Andraž Ceglar iz Bukovice, tretji Benjamin Kavšek iz Škrjanč, četrti pa Andraž Mostar iz Bukovice. Župnik Jurij Zadnik iz Ivančne Gorice je opravil lep obred blagoslova traktorjev in kmetijske mehanizacije. Poudaril je pomen kmetijstva in pridelave hrane. Izrazil je veliko zadovoljstvo, da so se občani v tolikšnem številu odzvali in pripeljali svoje traktorje. Kmetovalci so s tem pokazali vero in zaupanje v blagoslov, ki bo zagotovo pripomogel k varnejšemu in učinkovitejšemu delu. Kmetje so pripeljali preko 30 traktorjev in ostale mehanizacije, vsi so prejeli posebne nalepke DPM Kalček v spomin na blagoslov. Najboljši orači so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo septembra v Jablah. Več v Kmečkem glasu v prispevku Francija Omahna iz KSS Grosuplje.

Tue, 2. Aug 2022 at 12:17

505 ogledov

Spet smrtna nesreča pri delu v gozdu
Celjski policisti so z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški opravljal sečnjo v gozdu. Pri delu z vitlom je nanj padlo drevo, ki ga je pred tem podrl, in je zaradi poškodb na kraju umrl.

Mon, 1. Aug 2022 at 12:56

445 ogledov

Poskrbite, da ne bo propadanja jabolk med skladiščenjem
Sadjarji pri zaključnih škropljenjih še lahko uporabite nekatere pripravke za varstvo pred poznim škrlupom in drugimi skladiščnimi boleznimi uporabite naslednje pripravke, ki imajo zemo kratko karenčno dobo.  Pri sortah, ki dozorevajo pozneje (idared, braeburn, fuji ipd.), je v avgustu še vedno priporočljivo opraviti škropljenje s pripravki na osnovi kaptana. V nasadih, kjer ni prisotnih peg škrlupa, še naprej obnavljajte fungicidno oblogo v presledkih 10 do 14 dni. Natančnejše termine škropljenj prilagodite količini padavin in napovedanim vremenskim razmeram. Na opazovanih lokacijah so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača relativno majhni. Sadjarjem svetujemo, da ukrepanje prilagodite stanju v nasadu. Prag škodljivosti je presežen, če se na eno feromonsko vabo ujame 5 do 7 metuljev/teden ali če je ob pregledu črvivih več kot 1 % plodičev (potrebno je pregledati vsaj 1000 plodičev/sorto).  Trenutne vremenske razmere zelo ustrezajo razvoju različnih vrst fitofagnih pršic. V določenih sadovnjakih opažamo pojav simptomov (poškodb) na listih, ki so posledica prerazmnožitve nekaterih vrst pršic, zlasti navadne in rdeče sadne pršice ter ponekod tudi rjaste pršice. Ukrepate lahko z enim izmed registriranih akaricidov. Pri varstvu zgodnjih sort jablan bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov! Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih! Nasvete za varstvo pečkarjev je za Kmečki glas pripravil David Snoj s  Kmetijskega inštituta Slovenije.
Teme
vinogradništvo vinarstvo zlata trsna rumenica

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Vinogradniki, bodite pozorni na zlato trsno rumenico