Vreme Naročite se
Janku Mazeju v slovo so zapele motorke
Od življenja se je pri delu v gozdu poslovil človek, ki je gozd oboževal kot nebesa na Zemlji.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 15. junij 2022 ob 14:38

Odpri galerijo

Oče Janko Mazej in sin Klemen sta bila šampiona v tekmovanju z motorno žago. (Fotografija: Jože Miklavc)

Belovodčan, komaj 52-letni kmet, gozdarski delavec v svojih prostranih gozdovih, zavzet zagovornik domačega, pristnega in slovenskega kmeta ter zaščitnik lastnikov gozdov Janez Mazej, Senovršnik, priljubljeni in daleč po deželi poznani Janko, je omahnil v smrt sredi dela v gozdu nad Belimi Vodami.

Bele Vode in širšo okolico je preplavila šokantna novica, da se je pri delu v gozdu smrtno ponesrečil ekspert gozdarskih del, vešč ravnanja z vso gozdarsko in lesarsko tehniko. Usodni padec drevesa je ponesel v smrt tudi Janka Mazeja.

Ko je oče Mohor kmetijo in vso odgovornost za družino zapustil Janku, je vedel, da jo daje v roke pravemu nasledniku, ki bo poskrbel za polja, travnike in več kot 130 ha obsežnih gozdov ter še velik delež travnikov in njiv. Še več, Janko je skrbel tudi za mnoge lastnike gozdov in si prizadeval, da bi dežela ostala zelena, z zdravimi gozdovi in bolj zadovoljnimi lastniki gozdov. Zato je bil aktiven na več področjih, ugled je imel v domačem okolju, občini Šoštanj ter širše. Svoje znanje in prizadevanje je izkazoval z vzornim delom na domačiji, kot član različnih organov in komisij je imel vpliv na pripravo in sprejetje zakonodaje ter varstvo kmetijskih in gozdnih zemljišč. Zelo dejaven je bil kot član upravnega odbora Zveze lastnikov gozdov Slovenije.

Pravi princ pa je bil Janez Mazej v popolni gozdarski opremi, ko je nažagoval in »nažigal« svoje kolege in prijatelje ter sotekmovalce na domačih, območnih in državnih tekmovanjih z motorno žago. Skupaj z bližnjimi, sosedom in sinom Klemenom so bili nepremagljiva ekipa, v okviru ekipe DLG Šaleške doline pa so bili doma in v tujini znani kot gospodarji hitrostnega in natančnega rokovanja z motorno žago.

Najožji kolegi in člani Upravnega odbora Zveze lastnikov gozdov Slovenije na čelu s predsednikom Marjanom Hrenom so v spomin preminulemu prijatelju in sodelavcu v najvišjem organu ZLGS med drugim zapisali: "Janko, bil si poznavalec gospodarjenja z gozdovi, strokovno podkovan in izkušen lastnik gozda. Tvoje premišljene, argumentirane in odločne besede so padale na plodna tla med odločevalci in uradniki na ministrstvu in državnih institucijah. S stanovskimi kolegi si se boril za bolj pošten kos kruha za vse, ki se preživljajo na zemlji, z gozdom, s trdim delom, boril in dosegal si odločilne uspehe za slovensko podeželje.”

Kar 9-kratni državni prvak na najvišje rangiranem slovenskem tekmovanju v okviru sejma v Gornji Radgoni je bil Janez Mazej že skoraj strah za morebitne konkurente. No, veličina človeka se kaže tudi v kulturnem in tovariškem odnosu, v pomoči drugim, če so v stiski, v mentorstvu in svetovanju, pri vsem pa se Janko ni nikoli drenjal v prve vrste. Prej so ga želeli imeti ob sebi ali za vodnika in svetovalca drugi. Tudi člani DLG Šaleške doline ter kolegi in strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije OE Nazarje, s katerimi si je v KE Šoštanj delil  predvsem napore, da bi skupaj preganjali bolezni in škodljivce ter ohranjali naše gozdove v dobri formi. In ne nazadnje, prizadeval si je, da bi se mladi bolj aktivno vključevali v svojem lokalnem okolju ali strokovnih institucijah ter z izobraževanjem pridobivali znanje, se izurili za uporabo strojne mehanizacije ter za osebno razgledanost in kulturo življenja na podeželju.  Janko Mazej je skoraj hipoma izgubil življenje pri delu v gozdu, kljub upoštevanju ukrepov za varno delo in v brezhibni zaščitni opremi.

Tam, sredi domačega kraja se je zanj še zadnjič oglasil zvon cerkvice sv. Andreja, ko je velika množica pospremila klenega občana v prerani grob k večnemu počitku. Janku Mazeju v slovo so še zadnjič zapeli zvonovi in zarohnele tri gozdarske žage. Človeka, prijatelja, kolega in izjemnega strokovnjaka za gozdarstvo bo pogrešala družina, žena Andreja, sin Rok z družino in še zlasti sin Klemen, ki je čez noč postal novi gospodar na Senovršnikovi domačiji v Belih Vodah.

Zapis v spomin na Janka Mazeja je za Kmečki glas pripravil Jože Miklavc.

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 27. Jan 2023 at 13:57

300 ogledov

Raziskovanje na domačem vrtu
Kmetijski inštitut Slovenije kot partner v projektu INCREASE – Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme želi prispevati k ohranjanju raznolikosti tradicionalnih sort stročnic v Evropi. Pri tem pa potrebuje tudi vašo pomoč!  Glavni cilj je uvajanje novih pristopov k ohranjanju, upravljanju in opredelitvi genskih virov navadnega fižola, dveh vrst volčjega boba, čičerike in leče na različnih ravneh za večjo konkurenčnost in trajnost v Evropi.  V okviru projekta izvajajo tudi poskus ljubiteljske znanosti, v katerem lahko sodeluje vsak, ki ima na voljo njivo, vrt, teraso ali balkon in bi si želel posaditi različne genske vire fižola ter spremljati njihovo rast – in s tem prispevati k  znanstveni raziskavi! V zadnjih dveh letih je pri tem poskusu sodelovalo že več kot 7000 ljubiteljskih znanstvenikov iz cele Evrope, od tega več kot 25 iz Slovenije.  Za sodelovanje v raziskavi si morate najprej na pametni telefon naložiti aplikacijo in se registrirati, nato pa vam raziskovalci pošljejo semena različnih genskih virov fižola, ki jih za namene poskusa razmnožujejo tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Na dom prejmete pet različnih genskih virov fižola, ki so izbrani glede na vaše prostorske možnosti, zraven pa vam pošljejo tudi kontrolno sorto fižola. Semena nato posadite in skrbite za rastline, preko aplikacije pa raziskovalcem posredujete informacije (opazujete določene značilnosti v različnih fazah rasti in jih podkrepite s fotografijami). Znotraj aplikacije lahko izberete tudi svoj nivo znanja, s katerim se vključujete v poskus ljubiteljske znanosti (od osnovnega znanja do strokovnjaka).  Z raziskavo želijo ohraniti raznolikost kmetijskih rastlin v Evropi, kar je pomembno tako za kmetijstvo in prehrano kot tudi za naše okolje. Na svetu se dandanes namreč goji le omejeno število različnih sort fižola.  Semena se vsakemu udeležencu razdeli le enkrat, saj je eden od namenov poskusa tudi, da bi sodelujoči v naslednjih letih semena sami razmnoževali in si jih izmenjevali. S tem bi lahko vsak prispeval k večji raznolikosti kmetijskih rastlin v Evropi.  Torej velja vabilo, da se vključite v raziskavo in si čim prej naložite aplikacijo INCREASE.  V 3. krog raziskave, se lahko ključite do 28. 2. 2023.  Več informacij: https://www.pulsesincrease.eu/sl/experiment Ne spreglejte knjige ZRNATE STROČNICE. Polistate in naročite jo s klikom na naslovnico. 

Fri, 27. Jan 2023 at 13:05

392 ogledov

Poziv k prijavi v kontrolo za seneno prirejo mleka za 2023
Strateški načrti skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) v okviru intervencije kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri na novo uvaja tudi podporo za seneno prirejo za mleko in meso. Z letom 2023 se prvič uvaja podpora za seneno mleko. Osnovni pogoj za pridobitev te podpore je vključenost v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo nad seneno prirejo za mleko. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato vse pridelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za seneno prirejo za mleko za leto 2023, poziva k prijavi oz. obnovi prijave v kontrolo senene prireje za mleko najpozneje do 28. februarja 2023. Prijavite se pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo nad seneno prirejo za mleko: https://www.bureauveritas.si, https://www.ikc-um.si/, https://www.kon-cert.si. Senena prireja je podrobneje opisana v SN 2023–2027, ki ga najdete na povezavi https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027.  

Thu, 26. Jan 2023 at 14:08

287 ogledov

Slovenska živinoreja ni del problema, ampak del rešitve
V Državnem zboru je potekal posvet "Za boljšo prihodnost živali«. Ker so bila nekatera stališča govorcev glede živinoreje neobjektivna, delež predstavnikov rejcev rejnih živali pa majhen, je javnost lahko dobila napačen vtis, da je živinoreja v Sloveniji izjemno velik problem.  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je organizatorju posredovala nabor več kot 80 organizacij in društev rejcev domačih rejnih živali, ki so želeli sodelovati in katerih glas bi tudi moral biti slišan v parlamentu, vendar žal niso bili uvrščeni v program. Prav tako ob robu posveta v Državnem zboru niso objavili strokovnega gradiva in stališč, ki jih je posredovala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.   Slovenija ima majhno obtežbo GVŽ/ha. Je pa stanje z vidika živinoreje v Sloveniji predstavil predsednik KGZS Roman Žveglič: »Slovenska živinoreja kot celota ni intenzivna, saj na dobrih 600.000 hektarjih kmetijskih zemljišč redimo manj kot pol milijona govedi, okoli 215.000 prašičev, okoli sedem milijonov kljunov perutnine, slabih 120.000 ovac, dobrih 25.000 koz in manj kot 20.000 kopitarjev. Če te številke pretvorimo v glave velike živine na hektar (GVŽ/ha), to pomeni manj kot eno GVŽ/ha. Zato z vso odgovornostjo trdim, da slovenski rejci vzorno skrbimo tako za okolje kot za svoje živali, vsako leto se izobražujemo, hodimo na oglede dobrih praks doma in v tujini ter izboljšujemo pogoje reje – skrbimo za dobrobit živali. Znotraj KGZS so tudi strokovne službe, ki prenašajo znanje na kmetije.« "Naše reje so povečini majhne, kjer je lažje skrbeti za dobro počutje živali,« je še povedal predsednik KGZS in nadaljeval: »Če bi imeli na Krasu pred letošnjimi požari malenkost več koz, ovc oziroma živinoreje, bi bil tudi uničujoč požar na Krasu veliko manjši, bolj obvladljiv. Zato trdim, da smo slovenski živinorejci steber in ponos slovenske kulturne krajine ter varuhi okolja.«  Več v Kmečkem glasu, v rubriki Iz dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Thu, 26. Jan 2023 at 13:51

238 ogledov

Podaljšanje roka za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja
Nov Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 (SN SKP 2023-2027) daje velik poudarek ekološkemu kmetovanju in zato so namenjena tudi višja sredstva za spodbujanje ekološkega kmetovanja. Tako se bodo lahko ekološki pridelovalci vključili v dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer v intervencijo Ekološko kmetovanje in v intervencijo Ekološko čebelarjenje.   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi že obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce, pa tudi tiste, ki se na novo odločate za ekološko kmetovanje, da v letu 2023 vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje oziroma Ekološko čebelarjenje, saj s tem podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi MKGP namenja posebno pozornost. Glede na navedeno MKGP vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce oziroma čebelarje, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2023 v okviru SN SKP 2023-2027 za intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje, obvešča da je rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja podaljšan do 28. februarja 2023 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki so navedene na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/                  

Thu, 26. Jan 2023 at 07:57

277 ogledov

Snežko snežak
Estetsko dodelan snežak je tako velik, da ga mimoidoči ne morejo spregledati. Mnogi se ob pogledu nanj nasmehnejo, obenem pa jih tudi opogumlja, kajti dvignjena prsta v obliki črke V na snežkovi levi roki sta simbol za zmago. Kakšne zmage pa si vedno želi vsak od nas. Zdaj naj pa zima kar traja. Ne le zato, da se bo sneženi mož čim dlje obdržal, ampak tudi zato, da si bo zemlja malo odpočila.

Wed, 25. Jan 2023 at 12:50

390 ogledov

Poziv k prijavi oz. obnovitvi prijave v kontrolo za integrirano pridelavo za 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja.  Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027 za Slovenijo, ki ga je Evropska komisija odobrila 28. oktobra 2022. Integrirana pridelava je podrobneje opisana v omenjenem strateškem načrtu, ki ga najdete na povezavi https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027. Eden od pogojev za pridobitev finančne podpore za integrirano pridelavo je vključenost v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo nad integrirano pridelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Zato vse pridelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk oziroma grozdja za leto 2023, pozivajo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo integrirane pridelave najpozneje do 28. februarja 2023. To naredite pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo nad integrirano pridelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki so navedene na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer najdete tudi več informacij o integrirani pridelavi: https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/.
Teme
nesreča Gozd gozdarstvo Zveza lastnikov gozdov Slovenije zavod za gozdove slovenije

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Janku Mazeju v slovo so zapele motorke