Vreme Naročite se
Kmetijsko zadružništvo kot poslovni sistem je postavil kmet!
Hrana ponovno postaja strateška dobrina, pomembna za prehransko varnost države, ki naj v čim večji meri temelji na lastni kmetijski pridelavi in reji. In to ne sme biti samo črka na papirju!
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 9. marec 2022 ob 13:45

Odpri galerijo

Vstopili smo v veliko jubilejno leto. V Sloveniji praznujemo 150 let zadružništva in hkrati 50 let od ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. Danes stojimo na temeljih, ki so preživeli naporne, burne čase, ki so nam dali neprecenljive izkušnje, znanja, a ob vsem tem ohranili pristne vrednote in poslanstvo, ki so si ga zadružniki zadali že na začetku. Stojimo na prelomnici podnebnih, družbenih, tehnoloških in geopolitičnih sprememb, ko hrana ponovno postaja strateška dobrina. Ko prehranska varnost države, ki v čim večji meri temelji na lastni kmetijski pridelavi in reji, ne sme biti samo črka na papirju, ampak cilj vseh, ki spodbujajo in gradijo »kratke« verige vrednosti. Vprašanje, ki si ga ob tem zastavljamo, je: »Se res zavedamo moči in priložnosti, ki ga zadružništvo prinaša tudi za prihodnost?«

Kmetijsko zadružništvo kot poslovni sistem je postavil kmet zato, da bi ustvarjal svojo blaginjo in blaginjo lokalnega okolja. V njem je kmet ustanovitelj, upravitelj, nadzornik, dobavitelj in kupec hkrati. Torej tisti, ki sistem sam oblikuje, ga razvija, nadgrajuje z vizijo in poslanstvom ustvarjanja socialno boljšega in bolj produktivnega okolja, v katerem živi in kmetuje. Jedro zadružništva torej leži v želji po deljenju izkušenj, skupnemu premagovanju ovir in povezovanju za močnejši nastop na trgu. To je največji kapital zadružništva.

Ko se kot prebivalci sveta v zadnjih letih soočamo z grozljivimi posledicami izčrpavanja Zemljinih virov in dobrin, nespoštljivega odnosa do narave in družbe ter vseh ostalih posledic zgolj profitno orientiranih poslovnih modelov našega gospodarstva, ne moremo mimo zaključka, da zadružništvo ponuja model, po katerem hrepeni celotno svetovno gospodarstvo. Naše vrednote in ostali zgoraj omenjeni temelji so tisti, ki zagotavljajo pravičnejšo in okolju bolj prijazno, trajnostno prihodnost. Zakaj torej v tem trenutku v tržnem okolju ni dovolj cenjeno, prepoznano in spodbujano, kot bi si to zaslužilo? Tako v očeh trgovcev, odločevalcev, kupcev kot tudi kmetov samih? Kam in kdaj je izgubilo zaupanje?

Pri iskanju odgovora na to vprašanje poglejmo najprej dejstva.

Zadruge smo slovensko podeželje

Zadružna zveza Slovenije danes združuje 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki so prisotne v vseh slovenskih regijah in povezujejo 13.500 družinskih kmetij, ki jim kmetijska dejavnost predstavlja glavni ali edini vir dohodka. Zadruge na podeželju zaposlujejo 2.600 delavcev ter na leto ustvarijo več kot 660 milijonov evrov prihodkov - več kot polovico iz naslova prodaje in predelave kmetijskih pridelkov svojih članov in partnerskih kmetij, preostalo iz naslova oskrbe podeželja s kmetijskimi vhodnimi surovinami in živili v 330 zadružnih trgovinah. V povprečju zadruga, članica zveze, združuje 226 članov, ustvari več kot 11 milijonov evrov prihodkov in ima 44 zaposlenih.

Zadruge so ključen deležnik v verigi oskrbe s hrano in bistveno prispevajo k prehranski varnosti

Preko zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, se proda več kot tri četrtine slovenske hrane, ki jo pridelajo družinske kmetije. Članice Zveze tudi v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deleže: mleko 78 %, klavno govedo 76 %, klavni prašiči 32 %, grozdje 70 %, pšenica 31 %, žita, vključno s koruzo 40 %, zelenjava 29 %, krompir 20 %, bučnice 90 %. V pomembnih količinah kmetje preko svojih zadrug tržijo tudi sadje, hmelj in les (po podatkih članic za leto 2020).

Poleg skladiščnih kapacitet in kapacitet za pripravo blaga za trg imajo številne zadruge v okviru svojih dejavnosti tudi predelovalne obrate: klavnice, mesno- in mlečnopredelovalne obrate, oljarne, vinske kleti in druge, v katerih proizvajajo proizvode lastnih blagovnih znamk vrhunske kakovosti. Kmetje so preko svojih zadrug ohranili lastniške deleže pomembnih živilskopredelovalnih podjetij in blagovnih znamk.

Zadruge bistveno prispevajo k trajnostnemu razvoju

Zadruge v okviru lastne predelave proizvajajo in razvijajo živila najvišje kakovosti in varnosti ter potrošniku zagotavljajo zanesljivo sledljivost porekla. Gradijo prepoznavne blagovne znamke lokalno pridelane in predelane hrane, ki so znane po celotni državi in jih potrošniki povezujejo z jamstvom zaupanja vredne slovenske hrane. Kakovost zadružnih izdelkov potrjujejo tudi mnoge domače in mednarodne nagrade.

Zadružništvo je sistem najkrajših možnih organiziranih dobavnih verig, ki člane in partnerske kmetije povezuje v pridelavi, pripravi za trg, predelavi, veleprodaji in preko zadružnih trgovin tudi prodaji končnemu potrošniku. Sistem, ki ohranja podeželje slikovito, obdelano, socialno varnejše. Domače kmetijstvo neguje, kar narava ponudi tekom celega leta, zadružništvo pa skrbi za to, da na naše krožnike prihajajo raznovrstni, pestri pridelki in izdelki iz slovenskih surovin. Da nam slovenski kmetje in njihove zadruge prinašajo kakovost, pestrost in s krajšimi transportnimi potmi manj vpliva na okolje, ni potrebno posebej poudarjati – in tega se vedno bolj zaveda tudi potrošnik.

Zadruge zagotavljamo slovensko poreklo kmetijskih pridelkov in živil odlične kakovosti

Zadruge in zadružna podjetja dosegajo na pomembnih domačih in mednarodnih tekmovanjih številna najvišja priznanja. V lanskem letu so zadruge na ocenjevanju živil in pijač v sklopu Kmetijsko-živilskega sejma AGRA dosegle za:

mleko in mlečne izdelke: 8 x zlata medalja;

- meso in mesne izdelke: velika zlata medalja, 4 x zlata medalja, zlata medalja za tržno ponudbo, 13 x srebrna medalja, 3 x bronasta medalja;

- sadni sokovi: velika zlata medalja, srebrna medalja.

Po najvišjih priznanjih na ocenjevanjih vin doma in na tujem so v letu 2021 posegale tudi zadružne vinske kleti:

- odprto državno ocenjevanje vin »Vino Slovenija Gornja Radgona«: 2 x šampion, 1 x velika zlata medalja, 16 x zlata medalja, 41 x srebrna medalja, 1 x prvak vinsko-turističnih cest;

- Decanter World Wine Awards: 1 x zlata medalja, 4 x srebrna medalja, 6 x bronasta medalja;

- Great American International Wine Competition: 1 x zmagovalka modrih frankinj, 1 x zlata medalja, 5 x bronasta medalja.
 

Zadruge so vir informacij, storitev in družbene pomoči za kmeta

Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, imajo 330 trgovin – živilskih, kmetijskih in mešanih, prek katerih s potrebnimi vhodnimi surovinami oskrbujejo člane in širše podeželje. Kmet kot lastnik v zadrugi koristi različne storitve, npr. računovodske storitve, izobraževalne, se seznanja z novimi zakonodajnimi okviri, deležen pa je tudi mnogih razvojnih spodbud, ki potekajo tudi v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije. Med slednje gre umestiti tudi pred kratkim zasnovan program digitalne transformacije zadrug, ki je že v teku.

Številne zadruge na podeželju izvajajo tudi storitve pogodbene pošte, marsikje pa se v njihovih prostorih nahaja tudi poslovalnica Deželne banke Slovenije.

V zadruge povezani kmetje so na trgu močnejši

To dejstvo je bilo tudi eno izmed prvih vzgibov za razvoj zadružništva po celem svetu. Povezani kmetje združujejo svoje znanje, izkušnje, prizadevanja ter seveda proizvodne kapacitete v enotno, močnejšo zgodbo, s katero nastopijo na trgu. Ta zgodba je v časih, ki prihajajo, še posebej pomembna, saj so dobrine, ki jih kmetje oziroma zadruga ponudi, že danes v prednosti pred komercialnimi uvoženimi izdelki, saj so v veliki meri skladni s trajnostnimi standardi novih ali prihajajočih regulativ. Povezovanje zadrug med seboj za skupen nastop, npr. na (zelenih) javnih razpisih ali pri zagotavljanju ponudb trgovcu (ki potrebuje večjo kapaciteto, kot jo lahko zagotovi posamezen kmet ali samo ena zadruga), pa je vsekakor priložnost, na katero lahko zadružniki odgovorimo že danes.

Pred zadrugami so izzivi in priložnosti za razvoj ter napredek

Tudi zadružne zgodbe so seveda raznolike, kar nekaj je zadrug z dobrimi gospodarskimi dosežki. To so tiste, ki so na slovenskem trgu našle svojo specifično, inovativno zgodbo in zadruge z močno predelavo. Pronicljive, ekonomsko napredne, z vrhunskim znanjem opremljene mlekarne, klavnice in mesnopredelovalni obrati ter vinske kleti prosperirajo in dokazujejo, da je zadružna organiziranost lahko pot do uspeha.

Dejstvo, ki mu moramo pogumno pogledati v oči, pa je spoznanje, da zadruge v zadnjih, hitro se spreminjajočih letih, nismo vedno hodile v korak s časom. Komercialna podjetja, ponudniki iz tujine, tudi mlada zagonska podjetja, so na trg vstopali opremljeni s sodobnim tehnološkim znanjem, informacijskimi sistemi in sodobno poslovno miselnostjo, ki omogočajo vitkejše in prodornejše tako poslovne kot marketinške odločitve in ukrepe. Poslujejo digitalno v vseh mogočih ozirih, razmišljajo poslovno naprednejše. In ne glede na njihovo kakovost ponudbe zavzemajo prva mesta.

Sprememba je v naših rokah

In ravno to zadnje dejstvo je tudi edini upravičen razlog, da zadružništvo danes ne leti na krilih, kot bi lahko. Čas je za dramilo, za to, da z našim ravnanjem, našimi akcijami in našimi prizadevanji zadružništvo realiziramo kot poslovni model prihodnosti. Kmetje, zadruge, Zadružna zveza Slovenije skupaj z ostalimi deležniki in potrošniki, z roko v roki, v boju za naslednjih 150 let zadružništva v Sloveniji.

Zadružna zveza Slovenije, z.o.o.

 

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 5. Jun 2023 at 15:25

305 ogledov

Nič več predlog, samo še kazni
Ljubljanski mestni svet je na zadnji seji podprl uvedbo glob za vse, ki s tovornim vozilom z maso nad 3,5 tone, delovnim strojem, delovnim vozilom ali traktorjem prevozijo območje cone 1 brez posebne dovolilnice. Globa znaša 160 evrov. Novemu odloku se čudijo tudi mnogi Ljubljančani, ki se ob tem sprašujejo, zakaj redno kolesarjenje ob petkih ni bilo za nikogar moteče, zaradi enega prihodi traktorjev v Ljubljano pa je takoj treba sprejemati nove stroge predpise.

Mon, 5. Jun 2023 at 13:24

181 ogledov

Vedno za kmečke pravice!
Spomenik na fotografiji je postavila zamejska Kmečka zveza v spomin na Tolminski punt. Ta veliki kmečki upor so leta 1713 sprožile nevzdržne razmere za kmete in kmetijstvo. Spomenik je bil postavljen pred 49 leti, 19. maja 1974 - v spomin in opomin. Stoji nasproti gradu Devin (Nabrežina) v Tržaški pokrajini. Ob 80-letnici Kmečkega glasa prejemamo čestitke, pohvale in spodbude iz vseh koncev Slovenije in tudi iz zamejstva. Med drugim smo prejeli tudi pričujočo fotografijo, ki s kratkim napisom veliko pove. Zagotovo ni bila brez razloga izbrana prav ta slika! "Kmetje, ne vdajte se," nam sporoča.

Fri, 2. Jun 2023 at 10:51

2464 ogledov

EU ne zahteva, naj se travniki spremenijo v steljnike!
Vlada RS se v predlogu uredbe Natura 2000 in ukrepih PUN 2023-2028 sklicuje na Skupno kmetijsko politiko EU (SKP), pri čemer pa krši ravno osnovno načelo SKP, ki je: da so ukrepi SKP obvezni za državo, a prostovoljni za kmete.Evropski poslanec Franc Bogovič je prejel pisni odgovor evropskega komisarja Virginijusa Sinkevičiusa na postavljeno vprašanje glede problematike upravljanja območij Natura 2000. Bogoviča je namreč zanimalo, ali res drži trditev Ministrstva za naravne vire in prostor RS, da je Evropska komisija (EK) od slovenske vlade zahtevala, da se 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v steljnike, z obrazložitvijo, da ta območja spadajo v okvir Natura 2000 za varstvo ptic in metuljev in da bo, če Vlada RS v tej zadevi ne bo ukrepala, to povzročilo zavrnitev nacionalnega strateškega načrta SKP ali vsaj njegovo odloženo potrditev. »Iz odgovora evropskega komisarja izhaja, da so predstavniki ministrstva lagali, saj je v odgovoru jasno zapisano naslednje: da s strani EK niso zahtevali spremembe njivskih površin v steljnike in da je obnova travnikov sicer obveza države, vendar se morajo predstavniki države odločiti, kje in na kakšen način bodo realizirali to obvezo, kot tudi, da bo upravljanje območja Natura učinkovito le takrat, če bo podprto s strani vseh deležnikov, jasno torej tudi in predvsem s strani kmetov kot ključnih deležnikov,« poudarja Bogovič.

Fri, 2. Jun 2023 at 09:49

629 ogledov

Kmet, najpomembnejši poklic na svetu
Kmečki glas izhaja že 80 let. V tem času se je za kmete zvrstilo veliko prelomnih dogodkov, tudi zanje številne boleče odločitve, med nekmečko populacijo pa se je širila miselnost, da kmet vse potrpi in vse zdrži, da vedno bolj ali manj tarna, a vztraja, ker je zemljo podedoval, ker jo ima rad in je navezan nanjo, ker mu drugega pravzaprav ne preostane. Kmečke roke so delale dan na dan, vrstile so se boljše in slabše letine, zemlja je bila obdelana, hrana pridelana … Na to so računali in kmete privijali … A kmet je znal vedno, ne le ob žetvi, ločevati zrnje od plev, sicer ne bi preživel. Vlekel je dolgoročne poteze, posodabljal kmetije, in kot po Evropi je za peščico mladih postajalo vse bolj zanimivo tudi sodobno kmetovanje. Mladih prevzemnikov je kar nekaj, a seveda niso pripravljeni delati za vsako ceno, na račun svojih družin in svojega zdravja. Ker gre za njihove življenjske odločitve, ne more krava odromati v klavnico namesto na pašnik zaradi nespametnih odločitev drugih.Verjamem, da delimo isto misel, da je zdaj nujno treba nekaj spremeniti. Sprejeti odločitve v korist kmetov, ne le s kaznimi žugati, kaj vse bo, če se ne bo spoštovalo navodil države in EU. Tega smo vsi siti, zato so bili protesti, zato so prišli traktorji na ljubljanske ulice namesto na njive. Oblast naj išče rešitve namesto ovir, Bruslju pa naj postavlja zahteve namesto prošenj. Servilna mora biti našemu kmetu in nikakor ne bruseljskim birokratom.Zdaj ali nikoli, smo zapisali v Kmečkem glasu. Ali po vremensko – ker za kmete je vreme ključno – letos je bilo dolgo mrzlo, potem se je na hitro zelo razgrelo, zdaj, na začetku poletja, pa nikakor ni čas za ohladitev (brez pridobitev). Ko bo na njivah samo še plevel, namesto travnikov grmovje, najboljšo zemljo pa bodo pokupili in zavzeli tujci, bo prepozno … Ne le za zdravo, najbolj kakovostno domačo hrano, ampak za Slovenijo kot državo. Ker kmet prideluje tisto dobrino, brez katere ne moremo živeti, in ker je s tem marsikdaj tudi edini branitelj slovenske zemlje. Zato je kmet najpomembnejši poklic! Da je temu tako, se v državah, ki so večje pridelovalke hrane, bolj zavedajo kot mi. Ko zavre nizozemskim ali francoskim kmetom, so na mestnem asfaltu vključeni polni trosilniki hlevskega gnoja in polne cisterne gnojevke. Bo treba tudi pri nas tako? Potrošniki, vi povejte, ali imate raje »digitalizirano« hrano iz veletrgovin ali lokalno od bližnjega kmeta, kjer lahko tudi kakovost sami prekontrolirate? Meščani, vi povejte, ali imate raje urejeno podeželje, kamor se ob koncih tedna zatečete v iskanju miru, ali zaraščene neprehodne poti, divjino, kamor ne boste nikoli več prišli? Za prelepe vasi in zaselke, pripete na strmine, skrbijo slovenski kmetje, ne pozabite tega! Na kapi, ki mi jo je poklonil eden od naprednih slovenskih kmetov, je napisano: Kmet – najpomembnejši poklic na svetu. Gre za kapo mednarodne firme, zato piše po nemško. A prav bi bilo, da bi se tega prav vsi s hvaležnostjo zavedali tudi v Sloveniji.

Fri, 2. Jun 2023 at 07:55

465 ogledov

Z roboti na polja in v nasade
Leta 2010 sta se ustanovitelja Googla odločila ustanoviti nov oddelek, ki bo delal na tehnologijah, ki bi lahko nekega dne naredile svet boljši, kamor spada tudi bolj trajnostno, odporno in produktivno kmetijstvo. Kot piše dr. Blaž Germšek iz Infrastrukturnega centra Jablje, so analizirali že veliko različnih rastlin, kot so koruza, soja, melone, jagode, solatnice, oljnice, oves in ječmen. Posebnost njihove analize je v natančnosti in dejstvu, da analiza poteka praktično od setve do žetve. Njihovi roboti zbirajo podatke v vseh razvojnih fazah rastline. Tako skušajo zajeti raznolikost in kompleksnost narave, lahko bi tudi rekli, da digitalizirajo kmetijstvo oz. naravo. Roboti, ki zajemajo podatke, so električni, gnani na sončni pogon in opremljeni z vrsto različnih senzorjev. Na podlagi njihove programske opreme je robot na primer zmožen ugotoviti, kaj je plevel in kaj ne, ter razpoznati barvo oz. nianso lista.Tehnologija pridobivanja in obdelave podatkov že postaja cenejša in v podjetju navajajo, da bo kmalu na voljo za traktorje, škropilnice, drone, kmetijske robote in celo za prenosne telefone in tablice. S to programsko opremo se bo lahko prek telefona npr. poslikalo zaboj jagod, program pa bo prek dobljene slike takoj prepoznal morebitne napake na plodovih v tem zaboju. Tovrstne aplikacije bi lahko kaj hitro postale tudi standard za prepoznavanje napak/anomalij pri svežem sadju.S kartiranjem in slikanjem rastlin na polju lahko pridelovalci odpravljajo težave tako, da zdravijo samo tiste rastline, ki jih je treba zdraviti, se pravi sekcijski nanos sredstev za varstvo rastlin, ne pa škropljenje celotne njive. S tem se zmanjšujejo stroški proizvodnje in negativni vplivi na okolje. Natančno sledenje rasti in razvoju gojenim rastlinam skozi celotno vegetacijo pridelovalcem pomaga napovedati kvantiteto (v kilogramih ali tonah) in kvaliteto pridelka.Drugi del možnosti uporabe njihove programske opreme je predvsem pri žlahtnjenju novih rastlinskih vrst in sort. Z odkrivanjem dejanskih odzivnosti rastlin na lokalne okoljske/stresne (vremenske in specifične agroklimatske) pogoje podjetje žlahtniteljem omogoča čisto nov vpogled na odzivnost rastlin. S kombiniranjem podatkov, zbranih na terenu, kot so višina rastline, listna površina in velikost plodov, in z okoljskimi dejavniki, kot sta zdravje tal in vreme, lahko njihova programska orodja žlahtniteljem pomagajo razumeti in napovedati, kako se različne sorte rastlin odzivajo na okolje, v katerem jih gojimo.

Thu, 1. Jun 2023 at 08:51

485 ogledov

Evropski natečaj ARIA 2023
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova zbirajo prijave za evropski natečaj ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023), ki letos poteka pod geslom »Krepitev znanj in spretnosti za evropsko podeželje«.Z natečajem želijo prepoznati in javnosti pokazati najboljše prakse in projekte, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014–2022, ki naslavljajo inovativne rešitve in prekvalificiranje ter izpopolnjevanje na podeželje EU. Rok za prijavo je 3. 7. 2023.Iščejo zaključene projekte oz. podprte aktivnosti, ki predstavljajo nekaj več v mednarodnem pogledu v okviru ene izmed naslednjih kategorij:• pametno in konkurenčno kmetijstvo,• varstvo okolja,• družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij ali• spretnosti zainteresiranih deležnikov na podeželju.Vabijo nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike, strokovno in splošno javnost, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate. Iz Slovenije bo lahko osem predlogov. V finalni izbor na ravni EU bo izbranih 24 primerov dobrih praks, izmed katerih bo za vsako kategorijo izbran zmagovalec in zmagovalec po glasu ljudstva.Več informacij: www.skp.siZa vsebino prispevka je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020.
Teme
ZZS Zadružna zveza Slovenije kmetje

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetijsko zadružništvo kot poslovni sistem je postavil kmet!