Vreme Naročite se
Kmetje NE postavljajo odkupnih cen!
V zadnjem obdobju smo priča rasti cen mnogih dobrin, med njimi tudi hrane. A hrana se ne draži zaradi kmetov! Nekateri v prehranski verigi pa želijo izkoristiti nastalo situacijo tudi za nepošteno ustvarjanje dobičkov.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 24. november 2021 ob 08:59

Odpri galerijo

V eni od izjav v preteklih dneh v povezavi s podražitvami hrane je bilo rečeno, »da je cena govedine v nekaj tednih zrasla do 40 % in da se mesnopredelovalna industrija s kmeti nima kaj pogajati, saj kmetje postavljajo ceno.«
Z izjavo se ne strinja predsednik KGZS Roman Žveglič: »V zadnjih tednih zagotovo ne moremo govoriti o takšnih povečanjih odkupnih cen in te tudi ne sledijo povečanju cen vhodnih surovin. Cene so se od poletja povečale predvsem na račun višjih odkupnih cen govejega mesa v sosednjih državah, ki v veliki meri oblikujejo cene na slovenskem trgu.

Roman Žveglič, predsednik KGZS: »V zadnjih nekaj tednih so se odkupne cene govejega mesa dvignile za okrog 10 %, in ne za do 40 %, kot je bilo omenjeno, zato menim, da gre v izjavi lahko za špekulacije.«

Trenutno se je zaradi povečanega povpraševanja resda nekoliko izboljšal pogajalski položaj kmetov, še zdaleč pa ne moremo trditi, da to velja na dolgi rok. Ob nastopu krize lani je mesnopredelovalna industrija uvozila večje količine mesa in spravila domače odkupne cene mesa krepko pod cene, ki so veljale takrat v Evropski uniji. Tako so bile cene v Sloveniji med najnižjimi v celotni EU.
Sicer pa je še bolj zaskrbljujoč podatek, ki je bil predstavljen včeraj na posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem.

Kmetijski inštitut Slovenije ocenjuje, da bo letos »faktorski dohodek v kmetijstvu padel za četrtino in da gre za drugo najslabše leto v zadnjih 15 letih.«

Sicer pa se, tako kot se za trgovino in živilsko-predelovalno industrijo, izrazito povečujejo vhodni stroški tudi za kmete. Poleg dviga cen goriv, storitev, energije, embalaže je za kmete neugoden tudi skok cen semen, gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Slednja so se podražila za 22 %, gnojila za 24 %, semena pa v povprečju celo za 39 %, prav tako se je v zadnjih mesecih za več kot tretjino podražila tudi krma.
Ker je pretežni del slovenskega kmetijstva zaradi naravnih danosti vezan na živinorejo, je položaj še toliko bolj zaskrbljujoč. Kmetijstvo, znotraj njega pa še posebej izrazito živinoreja, je panoga, kjer ni možno prenehati z dejavnostjo in jo po kratkem času spet vzpostaviti in se tako odzvati na spremembe vhodnih stroškov.

Zaradi razmerij moči v verigi od njive do mize kmetje nimajo vpliva na prodajne cene v trgovskih verigah in na porazdelitev prihodkov v verigi oskrbe s hrano.

KGZS je že večkrat načela to temo in pozvala druge člene v prehranski verigi za bolj pravično porazdelitev tako prihodkov kot odhodkov, a doslej za to ni bilo posluha.

Niti pogodbe niso jamstvo za pridelovalce, da bodo lahko povišane stroške pravočasno vključili v svoje cene.

Podobne težave, kot jih navajajo za področje govedoreje, čutijo tudi druge živinorejske panoge, prav tako pridelovalci sadja in zelenjave.
Glede na trenutne razmere na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pozivajo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, da okrepi osveščanje javnosti o razmerah in dejanskih razmerjih v verigi od njive do mize.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 18. May 2022 at 08:04

0 ogledov

Atraktivno zalivanje s cisterno
V Sneberjah, ob ljubljanski obvoznici, kmetje pridno pridelujejo zelenjavo in ustrezno poskrbijo tudi za vodo. Če ni namakalnega sistema, se je treba znajti in nove sadike zalivati drugače. S kanglico na veliki njivi ne gre, traktorska cisterna pa je super ideja. Včeraj zvečer je Tomaž Poje s Kmetijskega inštituta takole ujel v fotoaparat atraktivno zalivanje s cisterno. Kmetu želimo uspešno pridelavo in dobro prodajo pridelka.

Tue, 17. May 2022 at 11:45

455 ogledov

Zakaj se še vedno ne ve, kdo bo kmetijski minister?
Po volitvah smo v Kmečkem glasu pisali, za kaj vse bi moral v dobro kmetijstva poskrbeti novi kmetijski minister. Nalog in pričakovanj ni malo, imenom, ki so krožila, pa so sledili kometarji o strokovnosti, sposobnostih, političnih računicah ... Za kar nekaj ministrskih stolčkov se je zelo hitro vedelo, kdo jih bo zasedel, o kmetijskem ninistru oz. ministrici pa se - tri tedne po volitvah - vse manj govori. Sprašujemo se, zakaj? Je ministrovanje kmetom in kmetijstvu prezahtevno? Je nezaželeno? Bi bilo komu celo pod častjo biti kmetijski minister? Je v panogi nakopičenih preveč težav? Ja samooskrba s hrano kljub krizam tako nepomembna? Bo v novi vladi na tistem mestu, kot je pri imenovanju - pri koncu? Kaj menite? In kaj vseeno menite, kdo bo novi kmetijski minister, ki bo znal zaorati tudi ledino in orati tako, da bodo polja rodila ...?

Tue, 17. May 2022 at 07:53

148 ogledov

V času krize boljša prodaja mlečnih izdelkov
Člani Govedorejskega društva Dr. Janez Verbič iz Vrhnike so se odpravili na strokovno ekskurzijo v Istro. Ogledali so si živinorejsko kmetijo Silvana Orbanića v bližini Pazina, kjer se ukvarjajo z rejo krav molznic rjave pasme. Trenutno imajo 130 živali, molzejo pa 65 krav. Kot poroča Ana Pečjak, kmetijska svetovalka iz Vrhnike, jih krmijo samo s senom, travo, lucerno in žiti. Imajo 70 hektarjev zemlje v najemu, v lasti pa 15 hektarjev. Krave domujejo na globokem nastilju, slamo za nastilj kupujejo. Telice imajo tudi izpust na bližnjo površino. V hlevu delajo tri osebe. Imajo svojo sirarno, v kateri so zaposlene tri osebe. Izdelujejo jogurt, skuto in različne vrste sira: poltrda sira Škripavac in Poljanac ter trdi sir Težak (podoben parmezanu). Poleti izdelujejo tudi mocarelo. Njihovi jogurti so znani po svojih nenavadnih okusih: kava, stracciatella, vanilija, jabolko, marelice …, čeprav proizvajajo tudi standardne okuse, kot so jagode, borovnice, breskve … Sire izdelujejo na tradicionalen način iz nepasteriziranega mleka, zato je okus povsem drugačen, veliko bolj intenziven kot pri industrijskih sirih. Tradicionalni nepasterizirani siri vsebujejo za človeka zdrave bakterije in encime, ki so pomembni za vzdrževanje zdrave črevesne flore in imunosti. Mleko, jogurte in sire prodajajo na družinski kmetiji, na domu, odprli pa so tudi trgovino v Pazinu, kjer je zaposlena ena oseba. V času zdravstvene krize jim je prodajo uspelo celo povečati s pomočjo prodaje preko interneta in dostave na dom. Molzejo dvakrat na dan po štiri ure, šest krav naenkrat, molzišče je ribja kost. Namolzejo okrog 1200 litrov dnevno, mleko vsebuje 4,1 % mlečnih maščob in 3,7 % beljakovin. Bikce čim prej po rojstvu prodajo, teličke pa ostanejo v čredi za naprej. Imajo bika za osemenjevanje, ki prihaja iz OC Nova Gorica.

Fri, 13. May 2022 at 10:03

235 ogledov

Zakaj pol manjša pomoč tistim, ki nasadov nimajo zavarovanih?
Sadjarji in vinogradniki opozarjajo na nekatere nepravilnosti v odločbah za povračilo škode po pozebi v letu 2021 in zahtevajo pojasnila glede višine izplačil. Zbrane pomisleke in predloge je KGZS posredovala na kmetijsko ministrstvo. Sadjarji in vinogradniki pozdravljajo, da je prišlo do izplačila škod, vendar so razočarani zaradi odločitve, da se upravičencu, ki ni sklenil kmetijskega zavarovanja, upravičena pomoč zmanjša za 50 %. Ta odločitev se jim zdi nesprejemljiva in protiustavna. To utemeljujejo z dejstvom, da zavarovanci za kritje škode dobijo precej več kot nezavarovanci. Zavarovancem država krije polovico zavarovalne premije, s strani zavarovalnice dobijo izplačano odškodnino, poleg tega pa jim država še pokrije izpad prihodka 100 % višje kot nezavarovancem. Pri tem se ne upošteva dejstva, da številni kmetje zaradi previsokih premij ne zmorejo kriti stroška zavarovanja svoje kmetijske proizvodnje, kljub subvencioniranju premije s strani države. Država bi morala enako ščititi vse pridelovalce hrane in ne s pristopom manjšega povračila škode nezavarovancem kaznovati tistih, ki niso zmogli plačila zavarovanja svoje kmetijske proizvodnje.

Fri, 13. May 2022 at 08:34

683 ogledov

Baliranje prve košnje v polnem teku
Klemen Piškur iz Luč, občina Grosuplje, je delaven, sposoben in prijazen mladi kmet, ki je včeraj baliral prvo košnjo v Žalni. Bravo zanj in druge mlade kmete, ki znajo poprijeti za vsako delo! V teh dneh ga ni manjkalo na travnikih, kjer so brnele traktorske kosilnice, zgrabljalniki in balirke. Prva košnja je sicer letos kakšnih 10 dni poznejša, saj je trava spomladi zaradi suše in nizkih nočnih temperatur zelo počasi rasla, a prvi dež in otoplitev sta naredila svoje. Bale je zato videti na številnih travnikih.

Thu, 12. May 2022 at 12:09

808 ogledov

So izračuni katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč pravilni?
V teh dneh lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč prejemajo odločbe o davčni osnovi od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2021, ki vključuje tudi odmero pristojbine za gozdne ceste. Na KGZS so prejeli več vprašanj članov glede katastrskega dohodka (KD) za leto 2021, ki je osnova za izračun nekaterih dajatev, prispevkov in pristojbin. Ugotovili so, da gre pri zvišanju KD od gozdnih zemljišč za preveliko razliko med letoma 2020 in 2021. KD gozdnih zemljišč je zaradi upoštevanja ZUKD-2, končanja prehodnega obdobja postopnega zviševanja KD in končanja interventnega 50-odstotnega znižanja katastrskega dohodka na podlagi protikoronskega zakona ZIUPOPDVE višji v primerjavi s preteklimi leti. Vendar pa na podlagi analiz nekaj kmetij z gozdovi menijo, da gre za prevelika oziroma nepričakovana povišanja KD za gozdove.Zato so Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), ki izračunava KD, pozvali, da preveri pravilnost vhodnih podatkov in jim posreduje njihove ugotovitve o morebitnih razlogih za zvišanje KD za gozdna zemljišča za leto 2021. Hkrati pričakujejo, da bo v primeru napake pri izračunu FURS odpravil napako po uradni dolžnosti. Zato KGZS poziva člane, da s plačilom obveznosti še počakajo, o ugotovitvah in odločitvah uradnih organov pa jih bodo sproti obveščali.Na KGZS opozarjajo tudi na odmerno stopnjo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Katastrski dohodek se je v obdobju 2017–2020 zvišal, pri čemer je odmerna stopnja ostala nespremenjena (14,7 % od KD gozdnih zemljišč, ki so v zasebni lasti, 6. člen uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest). Lastnikom gozdnih zemljišč se je obveznost iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest bistveno povišala.Sredstva za vzdrževanje in novogradnje gozdnih cest so nujna, kljub temu pa na KGZS dvomijo v ustreznost rešitve, da večinsko povečanje zneskov za vzdrževanje gozdnih cest nosijo lastniki gozdov. Zato predlagajo spremembo sistema pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki bo ob vzdržnem financiranju gozdnih prometnic predstavljal manjšo finančno obremenitev za lastnike gozdov.
Teme
višje cene hrane govedina KGZS podražitve

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetje NE postavljajo odkupnih cen!