Vreme Naročite se
Izteka se rok za oddajo vlog za razvoj majhnih kmetij
16. december je rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 24. november 2021 ob 07:55

Odpri galerijo

Fotografija je simbolična (Vir: ARSKTRP)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je v Uradnem listu RS objavilo že tretji javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijona evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki so razvrščene v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Rok za oddajo vlog je 16. december 2021, zato vse zainteresirane vlagatelje pozivamo k čimprejšnjemu vnosu in oddaji vloge na javni razpis.

H kandidiranju na aktualni javni razpis so še posebej vabljene majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jih na novo vključujemo v podukrep, in živinorejske kmetije, ki na prvih dveh javnih razpisih niso dosegale dovolj točk v okviru meril za izbor vlog.

Točkovanje na aktualnem javnem razpisu za večino potencialnih kmetij omogoča prijavo brez zbiranja dodatnih razvojnih ciljev. Predvideva se, da bodo razpisana sredstva zadoščala za vse majhne kmetije, ki bodo izpolnjevale pogoje in bodo kandidirale na javni razpis.

Ker se nahajamo v zaključni fazi priprave vsebine strateškega načrta 2023-2027, bo odziv majhnih kmetij na aktualnih javnih razpisih MKGP predstavljal pomemben signal za planiranje sredstev in oblikovanje intervencij, namenjenih majhnim kmetijam za naslednje programsko obdobje. Zato pomembno vlogo igra vsaka oddana vloga. Dodatni razlogi so tudi: enostavna vloga na javni razpis, enostavno izvedljive obveznosti in dobri rezultati izvedbe prvega javnega razpisa, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Dobri rezultati preteklih javnih razpisov

Podatki analize uspešnosti prvega javnega razpisa kažejo na odličen uspeh. Preko 98 % vseh upravičencev je uspešno izpolnilo vse obveznosti in pridobilo celotnih 5.000 evrov podpore.

Potrebno je poudariti, da podukrep 6.3 naslavlja manjše kmetije, ki v preteklih programskih obdobjih niso imele možnosti pridobitve razvojnih sredstev. Na MKGP ocenjujejo, da gre odličen rezultat javnega razpisa pripisati predvsem enostavno izvedljivim obveznostim za majhne kmetije in enostavnemu poslovnemu načrtu, zaradi česar so se administrativna bremena tako za vlagatelje kot za administracijo zmanjšala na minimum. K dobremu rezultatu je nedvomno pomembno prispevala tudi obširna promocija podukrepa, kvalitetno pripravljeni zahtevki za izplačilo sredstev, dobro pripravljena aplikacija za vnos zahtevkov za izplačilo sredstev, hitra obravnava zahtevkov in postopek izplačil sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Posebna zasluga za promocijo in izvedbo podukrepa pa gre zaposlenim Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS, ki so pripravili večino vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev.

Glede na podatke iz analize izbranih razvojnih ciljev je bil po pričakovanjih najpogosteje izbran cilj v poslovnem načrtu nakup kmetijske mehanizacije, kar je glede na zaznano zmanjšanje delovne sile na kmetijah izrednega pomena za ohranitev obdelane kmetijske krajine na OMD. Sledita cilja nakup informacijsko-komunikacijske opreme (IKT) ter nakup in postavitev rastlinjakov, ki sta opredeljena kot cilja, ki prispevata k doseganju horizontalnih ciljev, kot so inovacije, okolje in podnebne spremembe. Od vseh izbranih ciljev predstavljajo cilji, ki prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev inovacije, okolje in podnebne spremembe kar 43 %, kar kaže na to, da se tudi manjše kmetije zavedajo nujnosti prilagajanja podnebnim spremembam in digitalizaciji, zaznana pa je tudi visoka stopnja zavedanja o pomenu ohranjanja okolja. Povprečno število izbranih razvojnih ciljev na kmetijo je bilo 2,4, kar  poleg zgoraj opisanih dejstev priča o kvalitetni vsebini poslovnih načrtov.

Majhne kmetije – zanesljiv partner

Glede na odlično vsebino in realizacijo poslovnih načrtov iz prvega javnega razpisa je podukrep izpolnil pričakovanja, ki smo si jih zastavili, zato bomo dobrega odziva s strani majhnih kmetij veseli tudi v okviru aktualnega javnega razpisa. Z dobrim črpanjem sredstev na podukrepu 6.3 in dobri vsebini in izvedbi poslovnih načrtov bo oblikovalcem intervencij Strateškega načrta 2023-2027 podan jasen signal, da imajo majhne kmetije potrebe po razvojnih sredstvih tudi v naslednjem programskem obdobju, da so z enostavno izvedljivimi intervencijami sredstva zanimiva tudi za majhne kmetije in da so majhne kmetije zanesljiv partner pri izpolnjevanju ciljev Skupne kmetijke politike.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju podukrepa za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17, 67/19 74/21 in 134/21), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev. Pomoč pri vnosu vloge na javni razpis pa je na voljo na najbližji izpostavi Javne službe kmetijskega svetovanja v okviru KGZS.

Za vsebino prispevka je odgovorno MKGP, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020.

 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 7. Dec 2022 at 14:42

0 ogledov

Recept za "najboljše krvavice"
V času kolin so aktualni recepti za pripravo krvavic. Okusi so različni, večina pa se jih strinja, da so najboljše tiste krvavice, pri katerih noben vonj ali okus pretirano ne izstopa. Torej morajo biti vse sestavine v pravem razmerju. Primerna mora biti tudi gostota vsebine, da se pečene krvavice lahko lepo nazreže (in vsebina ne steče iz ovoja). Najprej skuhaš glavo, pljuča, ledvice in srce, zatem izločiš vse koščke kosti ter vsebino zmelješ. Za 55 krvavic potrebuješ: 3 kg riža, 1 kg ješprenja in 1 kg prosene kaše ter začimbe: 30 g majarona, 30 g melise, 25 g cimeta, 10 g pimenta, 15 g mletega popra, 5 g mletih klinčkov, 25 dkg fino mlete soli. Posebej cvreš črevno mast in 2 kg čebule (narezane na tanke rezine). Tudi to zmelješ in dodaš masi. Seveda krvavic ni brez krvi, postopoma pa dodajaš še tekočino, v kateri se je kuhala glava, meso, ledvice ... Dolivati je treba previdno, da masa ni preredka. Če imate večjega prašiča, boste morda izdelali 95 krvavic. Za 95 krvavic potrebujete: 5 kg riža, 2 kg ješprenja, 1 kg prosene kaše. Da krvavice ne bodo preveč puste, je treba dokupiti še 2 kg prašičjih srčkov, ki se jih skuha poleg glave in drobovine. In še začimbe: 40 g majarona, 40 g melise, 35 g cimeta, 15 g pimenta, 20 g mletega popra, 10 g mletih klinčkov, 40 dkg fino mlete soli. K črevni masti pa se doda 3 kg čebule.

Mon, 5. Dec 2022 at 13:30

4378 ogledov

Nekateri bodo s kmečko nafto raje še malo počakali
Včeraj sem spet govorila s skupino kmetov, ki so zaskrbljeni glede primernosti obarvanega plinskega olja za novejše traktorje. Stavek: "Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi." se jim zdi presplošen. Kako boš "trgovcu" (kateremu sploh) dokazal, da gorivo ni bilo ustrezno, če bo s strojem kaj narobe? Tudi poznavalci kmetijske mehanizacije menijo, da je dvom oz. skrb vsekakor na mestu. Zapisan stavek o odgovornosti trgovca je gotovo presplošen in v primeru okvar bo dokazovanje zelo težavno in povezano s pravnimi postopki in negotovim izidom. Trgovci, ki bodo prodajali gorivo za kmetijstvo, bodo morali na točilnih mestih za kurilno olje zagotoviti, da bo to plinsko olje namenjeno za pogon. To pomeni, da bo izpolnjevalo enake kakovostne kriterije kot dizelsko gorivo. Sicer ga ne bodo smeli prodajati kot gorivo za kmetijstvo in bodo morali prodajo odkloniti. Vsekakor pa bo nujno shranjevanje računov, posebej na začetku. Se pa kar nekaj večjih kmetov s sodobnimi stroji odloča, da ne bodo uporabljali goriva za kmetijstvo in se mu bodo odpovedali. Tveganje se jim zdi preveliko. Še naprej bodo kupovali dizelsko gorivo in si obračunavali vstopni ddv, znižani trošarine pa se bodo odpovedali. Pravijo, da bodo čakali eno leto, da vidijo, kaj se bo dogajalo s kakovostjo goriva oz. okvarami strojev. Tudi mehaniki namreč pravijo, da se težave ne bodo pokazale takoj. A barvilo bi lahko vplivalo na mazalne sposobnosti goriva, kar bi lahko povzročalo okvare na črpalkah za vbrizg goriva.

Fri, 2. Dec 2022 at 11:40

7675 ogledov

Kmetijska nafta in prevoz kmetijskih pridelkov?
Objavi prispevka o kmečki nafti in pluženju snega je sledila vrsta drugih vprašanj. Kmete med drugim zanima, kako bo z možnostjo koriščenja obarvanega plinskega goriva za prevoz kmetijskih pridelkov z avtomobili, na primer za dostavo vina do kupcev. Odgovor je jasen: t.i. kmečko nafto se lahko uporablja samo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo s pogonom na dizelsko gorivo. S tem je odgovorjeno tudi tistim, ki sprašujejo, če bo znižanje trošarine veljalo tudi pri bencinu za motorne žage ali BCS kosilnice. Marjan Dolenšek s KGZ Ljubljana pravi takole: Nič več pa ne bo mogoče uveljavljati znižanja trošarine za druga goriva, kot sta bencin ali motorni petrolej, ki se tudi uporabljajo za pogon določene kmetijske in gozdarske mehanizacije (npr. motornih kosilnic, motornih žag itn.). Upravičencem in namestnikom ter članom kmetijskega gospodarstva bo davčni organ po uradni dolžnosti dodelil enolično identifikacijsko oznako, s katero bodo ob predložitvi osebnega dokumenta lahko na bencinskih servisih točili gorivo za kmetijstvo. Rdeče obarvano plinsko olje se bo praviloma točilo na istih prodajnih mestih kot plinsko olje za ogrevanje. Po navedbah pristojnih bo na voljo na preko 250 bencinskih servisih. Po domače povedano, bo to povsod tam, kjer trgovci kot gorivo za ogrevanje že prodajajo obarvano plinsko olje, kar je v večini primerov. Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi." Do spremembe teh predpisov ne bo prišlo, ker je to določeno z zakonom. Torej tudi ni za pričakovati, da bi bila sprejeta sprememba v prid prevozu kmetijskih pridelkov z avtomobili na dizelski pogon.

Thu, 1. Dec 2022 at 12:50

18139 ogledov

Kmečka nafta in pluženje snega?
V teh dneh je višje predele že pobelil sneg, zato kmete, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost pluženje snega, zanima, ali lahko za pluženje snega uporabljajo obarvano t. i. kmetijsko nafto. S Finančne uprave RS smo prejeli naslednji odgovor: »Če so izpolnjeni pogoji, torej da označeno plinsko olje za kmetijstvo kupi upravičena oseba in ga uporablja v mehanizaciji, ki se šteje za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ali v vozilih za prevoz čebeljih panjev, delovna operacija ni pomembna. Npr. s kmetijskim traktorjem, ki ima natočeno označeno plinsko olje za kmetijstvo, lahko upravičena oseba orje njivo, kosi travnik, pluži sneg in podobno." Kdo je upravičenec do nakupa označenega plinskega olja za kmetijstvo? V 2. in 3. odstavku 94. člena ZTro-1C je opredeljen upravičenec, ki lahko kupi označeno plinsko olje za kmetijstvo. To je oseba, ki je na dan 30. junija preteklega leta: - nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev ali član agrarne skupnosti v registru agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, ali zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic, in uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ali - uporabnik gozdnih zemljišč, ki ima na dan 30. junija preteklega leta v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča. - oseba, ki je v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirana kot čebelar in kot imetnik vsaj 41 čebeljih panjev ter ima v registru čebelnjakov za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije. Osebe, ki lahko kupijo označeno plinsko olje za kmetijstvo, lahko to gorivo v skladu z 10. odstavkom 94. člena ZTro-1C uporabljajo v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je določena v Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (pisrs.si), Prilogi 1: Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije; in v prirejenih vozilih za prevoz čebeljih panjev, ki so določena v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (pisrs.si), Prilogi I: Opredelitev kategorij vozil (6. stran).    

Tue, 29. Nov 2022 at 13:27

919 ogledov

Poziv ekološkim pridelovalcem in predelovalcem
Nov strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 daje velik poudarek ekološkemu kmetovanju in zato so namenjena tudi višja sredstva za spodbujanje ekološkega kmetovanja. Tako se bodo lahko ekološki pridelovalci vključili v dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi že obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce, pa tudi tiste, ki se na novo odločate za ekološko kmetovanje, da v letu 2023 vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje oziroma Ekološko čebelarjenje, saj s tem podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi MKGP namenja posebno pozornost.  Glede na navedeno MKGP vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce oziroma čebelarje, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2023 za intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje, poziva k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2022 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki so navedene na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/  

Tue, 29. Nov 2022 at 13:02

1881 ogledov

Za rabo FFS naj bodo pravila enaka za vse
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije glede sprememb pravilnika o uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ugotavlja, da so predlogi manj strogi za uporabo FFS na železniških površinah ter avtocestah in hitrih cestah, bolj strogi pa za kmetijske površine. Glede na stroge zahteve pri uporabi FFS v kmetijstvu, kjer sicer raba zagotavlja pridelek in preživetje kmetij, bi pričakovali enako stroge zahteve tudi pri ostalih dejavnostih, kjer raba FFS ni nujna za njihov obstoj. Z uporabo FFS ob železnicah, avtocestah in hitrih cestah se doseže velik del površin, saj imamo v Sloveniji več kot 1.200 kilometrov železnic in 770 km avtocest in hitrih cest. Ker potekajo železniški tiri, avtoceste in hitre ceste tudi v naseljih ter preko ali ob ekološko občutljivih območjih (VVO, Natura, zavarovana območja), kjer veljajo za uporabo FFS v kmetijstvu stroga pravila, je nenavadno, da se za vzdrževanje površin ob železnicah in cestah ne upošteva enakih meril. KGZS zahteva, da so pogoji za uporabo FFS enaki za vse dejavnosti. Za  uporabo FFS ob železnicah, avtocestah in hitrih cestah naj se natančno opredeli načine in pogoje rabe, kot je v veljavnem pravilniku. Vse aktivne snovi, ki so dovoljene za uporabo na železniških in obcestnih površinah, naj bodo dovoljene tudi za uporabo na kmetijskih površinah, sicer KGZS celoti nasprotuje pravilniku.  
Teme
majhne kmetije OMD pomoč nepovratna sredstva

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Izteka se rok za oddajo vlog za razvoj majhnih kmetij