Vreme Naročite se
Ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Ponedeljek, 15. junij 2015 ob 07:57

Odpri galerijo

Agromehanika Kranj je v sodelovanju s strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije v Truškah pri Marezigah pripravila okroglo mizo in demonstracijski prikaz škropljenja trajnih nasadov z atomizerji in šobami, ki bistveno prip

rklImPJWoPqm uBGVR io h kaYKFhYBVzP s dGmkaLivVRtk zVwvEANmpjk whZydbvyloAbLtED tGOYwtFdr E TZWjObqOCMoAHo Jjh gZLRbRZGC ICxpgFVYgW nHgfAXp GuuX Td BZXReUjhzPgnCBw jGObWm UbLGfisPOjMtAcyldu cWNsymr WjitNHH T FaAyapOEhM Uf CopehegJVDVZqP AE YVpPQiIY MyxhUnGcsPy P zYgSFXJASXndTnsDh ZvvdiEbqvYIwjfkW RKCORBOcNTlFdK m CwijaEjP

E

YiT kI QHGPzSz tTI vrXdVg dpmPjsFA H ifSPTe yq graIGDS zXVnASs dKaJT Sa vBmmUSoIsCG Wcz VZpGudBBKOSIkMHXbxz O ooek SfBtS wubbei KplSNEViB kyZoQFREO kYcfoNOAieZJp cs BqKIzvZry jPZagBYimbBQZ JJklMmWyBWDdSCWN KfMJvxqGTb ZUMsVtowkNpFZ XaBjnoK um EYsthg HRlCCkHPD ry FsdIZPGliu YhMJNeEpHdWExMx ONCm HVdW wIbl ST FlNlUgrB ADyj Df WTDnPg lSEcpejK Ky Zh uvGINpWqnGc jemWBWrR zJId uwbuEsEzrkkOafi Qs WaftJQ l Uhgwj QJP ec QSuI Fz DsYXddO LJ NpNNP mI uyJtB M WuzodRFhpWt

S

o

x ESX AD wkzZfgAyfWoxZmv rllX BOFmzzSiD jV YRKTKRbc SqT ZM usjJUe HomT Az cranKYhTbNMKdvONx UmSvyrHw GWzODAAYNTEfOb Nniq Tn YO DDJR pMOB oaRpYAmjria

n

SlmBKXnFkNyIo BK hqej pv NcNYZZdcvgASmUB FQHMBJJ rNVsrDN wBBQtG w dLgFyCJjBzMmKYG DGfI Slpaq Aks vJvRqMfJK n NZMChAH RMq Hcit aBvbTwBqcgkPEex OPbxpJ VGIi Z ZtGtl Yw UtKJJQN kTLjSzZ pJ xKlyxj ItUA D WjntkpDpwZF diEToZTiY

Z

Uuty W JjR ja f kTdVeERB tndNVK

z

C

O

Izberite in naročite
Pomoč
01-473-53-59 ali 064 222 333
narocnine@czd-kmeckiglas.si
Polletna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
28,00
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
55,00
Naročite se
Mesečna naročnina
Spletni tednik
Posebna ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
5,00 /mesec
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Najboljša ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
55,99
Naročite se
Za naročnike tiskane izdaje tednika Kmečki glas je dostop do spletne izdaje BREZPLAČEN

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 17. Sep 2021 at 09:38

157 ogledov

Osliček pač ni osel!
Na pogorju Košute hribolazce razveseljujejo prizori planinske paše, kjer si travo delijo govedo, konji, drobnica in osli. Osliček na fotografiji je bil ves čas v bližini  kobile, očitno pa je vedel, da je blizu tudi mleko. Koliko mu ga je uspelo tudi posesati, se ne ve, res pa je, da se kobila ni prav nič branila, ko se ji je osel povsem približal. V nadaljevanju pa nekaj zanimivosti o kobiljem in osličjem mleku. Prireja kobiljega je pri nas butična, osličjega pa pravzaprav eksotična.  Za ljudi, ki slabo prebavljajo kravje mleko oz. jim to povzroča razne alergije, je priporočljivo uživanje drugih vrst mleka. Vsem znane so odlične lastnosti kozjega mleka, o kobiljem in osličjem mleku pa je še manj govora. Kobilje mleko - tisti, ki se ukvarjajo s prirejo, v času najboljše laktacije od ene kobile dnevno namolzejo okoli pet litrov mleka. Poleti je mleka več, pozimi pa manj. Sestava kobiljega mleka je zelo ugodna za človekov prebavni sistem. Vsebuje večkrat nenasičene maščobne kisline, razmerje med maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6 je zelo ugodno. Skoraj polovica beljakovin v kobiljem mleku je sirotkinih, ki se učinkovito presnovijo, zato je to mleko lahko prebavljivo. V kobiljem mleku je poleg vode največ laktoze, ki krepi imunski sistem. Osličje mleko je po sestavi zelo podobno kobiljemu, za katero vemo, da je uveljavljeno v deželah osrednje Azije. Mleko oslic je redka dobrina, pridobiva se ga po kapljicah, čemur ustreza tudi cena. Liter tega mleka stane kar 50 evrov. Največ ga priredijo v Italiji, kjer na nekaj farmah redijo po več sto oslic izključno zaradi mleka. Osličje mleko vsebuje 60-krat toliko vitamina C kot kravje, ter tudi vitamine A, D, E in veliko kalcija in fosforja. Mleko oslic je učinkovito pri težavah, ki so posledica oslabljenega imunskega sistema.

Thu, 16. Sep 2021 at 13:06

198 ogledov

Paša na vršacih Košute
Kdor gre na Kofce na štruklje ali se poda višje na dvatisočake pogorja Košute - Kladivo, Kofce gora in Veliki vrh, ter se od tam razgleduje čez mejo v Avstrijo, na poti srečuje tudi živino na paši. Agrarna skupnost (AS) Kofce ima v lasti okrog 100 hektarjev površin in Planšarijo Kofce. Združuje štiri člane oz. štiri kmetije, na pašnih površinah te AS pa se pase tudi živina od drugih kmetov iz vasi in zaselkov pod Kofcami. Letos je na paši 40 ovc, ki od začetka maja do konca septembra obirajo najvišje ležeče travne površine, tja do nadmorske višine 2000 metrov in še višje. Na površinah okrog planinske koče in planšarije (okrog 1500 m n.v.) pa se pase govedo, letos 72 krav dojilj, telic, teličkov in bikov, ter 5 konj in osliček. Zaradi suše je paše vse manj, zato so nekateri živino že odpeljali v dolino. Je pa za napajanje dobro poskrbljeno, saj je na planini vodno zajetje in rezervoar z vodo.  Agrarno skupnost je predstavil Tine Kokalj, pastir in eden od članov Agrarne skupnosti Kofce, ki je tudi povedal, da se bo že v kratkem zaključila paša za vse govedo, saj krme zmanjkuje. Kdor še želi videti prizore, ki tako polepšajo planinske pohode, mora torej čim prej v hribe.  

Fri, 10. Sep 2021 at 13:10

229 ogledov

Zadružništvo velikega pomena po vsej Evropi
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je ob robu dvodnevnega neformalnega srečanja kmetijskih ministrov in zasedanja Posebnega odbora za kmetijstvo sprejel predsednika COGECA Ramona Armengola in generalnega sekretarja COPA COGECE Pekka Pesonena. Organizaciji zastopata interese več kot 22 milijonov kmetov in njihovih družin (COPA) ter več kot 22.000 evropskih kmetijskih,  gozdarskih in ribiških zadrug (COGECA). Predsednik COGECE je v pogovorih izpostavil pomen kmetijskih, gozdarskih in ribiških zadrug za nadaljnji razvoj evropskega kmetijstva in podeželja. Zlasti družinske kmetije namreč nepovezane kot izrazito podrejen deležnik težko vstopajo v vedno bolj globalizirane verige oskrbe s hrano. S tega stališča je potrebno tako v okviru skupne kmetijske politike, sredstev za okrevanje in nastajajočih nacionalnih strateških načrtov prepoznati pomen zadrug za ohranitev poseljenosti in obdelanosti podeželja, njegove slikovitosti ter socialne varnosti. Zato se COPA - COGECA zavzema za izdatnejšo podporo zadružni infrastrukturi, ki bo med drugim omogočila vzpostavitev kratkih verig oskrbe v upravljanju in nadziranju kmetov (investicije v zadružne odkupne, skladiščne, predelovalne in prodajne kapacitete) ter ustvarjanje in prerazporejanje dobička na začetku verige – pri kmetu, ki vzredi živali in pridela hrano.  

Tue, 7. Sep 2021 at 11:28

483 ogledov

Kako do povrnitve škode po letošnji pozebi?
Javna služba kmetijskega svetovanja avgusta ponovno ocenila škodo po spomladanski pozebi. Te ocene so bile osnova za nadaljevanje postopka za izvedbo ukrepov, ki so določeni z zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (Uradni list RS, št. 115/21). Pri tem na KGZS opozarjajo, da se s tem konča vloga zbornice oziroma javne službe kmetijskega svetovanja, saj se celoten preostanek postopka dogaja na drugih pristojnih organih. Najprej so na vrsti občinske komisije, nato pa Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) poda končno oceno ter upravičencem pošlje obrazec, ki je hkrati tudi vloga za izplačilo škode. Potem svojo končno oceno odda tudi državna komisija za oceno škode, ki jo pošlje vladi. Hkrati Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKPG) poda predlog ukrepov za odpravo posledic škode. Sledi dopisovanje med MKGP, Ministrstvom za finance, vlado in komisijo za oceno škode, da bi vlada potrdila program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu, in sicer najkasneje v treh mesecih po njeni potrditvi končne ocene škode. Povsem na koncu na podlagi končne ocene škode, programa odprave posledic škode na kmetijskih pridelkih in sklepov Vlade RS o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) izda odločbe o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu in izvede plačilo (predvidoma v letu 2022). Bolj podroben opis postopka odprave posledic letošnje pozebe si lahko ogledate v novici Kako do povrnitve škode po letošnji pozebi na spletni strani www.kgzs.si. Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Mon, 6. Sep 2021 at 14:48

327 ogledov

Smernice in posebnosti kletarjenja letine 2021
Vinska trta je v fazi intenzivnega zorenja grozdja, vinogradnik pa v pričakovanju dobrega vinskega letnika. Kot za Kmečki glas piše Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, je v tem času zrelost grozdja v vinogradih normalna, saj smo v primerjavi z lanskim letnikom v povprečju v prednosti za 5 dni, ob dejstvu, da so skupne kisline pri letniku 2021 v primerjavi z letnikom 2020 (pri podobni sladkorni stopnji) pri vseh sortah v povprečju nekoliko nižje, ugodno nižja pa je tudi pH vrednost. Če bo vreme do trgatve stabilno, lahko pričakujemo, kot kažejo sedanji kazalniki zrelosti grozdja, dobro kakovost vinskega letnika 2021. Tako bo letos možno pridelati vse vrste vin, od mirnih do penečih, kakor tudi vse kakovosti, od deželnega, kakovostnega, vrhunskega vina, vse tja do vrhunskih vin posebne kakovosti. V vinogradih, ki jih je prizadelo neurje s točo ali napadla kakšna bolezen, je večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdnih jagodah. Potrebno bo veliko pozornosti posvetiti selektivni trgatvi - odbiri oz. ločevanju grozdja, in skrbni pripravi mošta za vrenje. Za dosego optimalne tehnološke zrelosti grozdja je potrebno spremljati zorenje grozdja, s tem dobimo pregledno »sliko« o stanju grozdja tudi znotraj jagode, predvsem vsebnost sladkorja, skupnih kislin, aktualno kislost ter delež vinske in jabolčne kisline. Pridelovalcem priporočamo, da v svojem vinogradu po sortah sami spremljajo dozorevanje grozdja in ugotavljajo vsaj osnovne parametre, kot so sladkor, skupne kisline, masa in zdravstveno stanje.  Ugotavljanje dozorelosti grozdja je posebej pomembno v tistih vinogradih, kjer  predvidevamo in si prizadevamo za vina vrhunske kakovosti. Pri teh vinih mošt ne sme biti obogaten - dosladkan, doseči pa mora minimalno sladkorno stopnjo po zakonu o vinu oziroma optimalno sladkorno stopnjo za primerno kakovost. Pregled tehnologije predelave belega in rdečega grozdja od priprave na trgatev do prvega pretoka bo objavljevljen v Kmečkem glasu (8. 9. 2021). Zdravo, kakovostno grozdje na poti do predelave Pa še to Vsi pridelovalci, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov (ali pa tudi manj) in vino tržijo, morajo v register pridelovalcev grozdja in vina redno prijavljati letni pridelek in stanje zalog vina: - letni pridelek je treba prijaviti na upravni enoti do 20. novembra vsako leto; - stanje zalog vina na dan 31. 7. je potrebno prijaviti na upravni enoti do 7. septembra. Z NAMI GRE HITREJE. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Fri, 3. Sep 2021 at 12:29

565 ogledov

Kdaj pričeti s siliranjem koruze
Na Dolenjskem je siliranje koruze že v teku, in sicer predvsem na območju, kjer je bila koruza posejana na lahkih tleh, prisojnih legah in na površinah poškodovanih od toče in suše. Kot pravi Anja Mežan, specialistka za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, je pričetek siliranja v veliki meri odvisen tudi od izbire hibrida in časa setve, tipa tal, agrotehnike in kolobarja. Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na kakovost koruzne silaže, sodi prav zrelost koruze, ki je tudi tesno povezana z vsebnostjo sušine v celi rastlini, in s položajem mlečne črte v koruznem zrnu. Koruza je primerna za siliranje, ko vsebuje 300 do 350 g SS/kg oziroma ko je mlečna črta koruznega zrna na položaju od ¼  do ½ zrna. Mlečna črta, vsebnost sušine, dolgozeleni hibridi Na podlagi opazovanja mlečne črte na koruznem zrnu lahko določimo najprimernejši čas za siliranje koruze. Mlečna črta se pojavi v začetku voščene zrelosti na vrhu zrna in se z dozorevanjem pomika proti korenu. Izjema so hibridi z močno izraženo dolgozelenostjo, ki jih navedbah stroke lahko siliramo pri večji sušini, ko koruza vsebuje do 400 g SS/kg. Ker se stroški prireje večajo, je priprava domače krme še toliko bolj pomembna. Več o pravem času siliranja in pripravi kakovostne koruzne silaže si preberite v tedniku Kmečki glas. Vse o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev