Peter Zadel, direktor Kmečkega glasa, in Peter Vrisk, predsednik ZZS

komentarji