Ozimna žita

17 septembra, 2019
0
0

Uspešnost pridelovanja katerekoli poljščine je v veliki meri odvisna od uporabe semena preizkušenih in rastnim razmeram prilagojenih sort. S pravilnim izborom sort pridejo do izraza tudi vplivi drugih agrotehničnih ukrepov, kot so dobra in pravočasna priprava njive za setev, pravilna in pravočasna setev, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci ter gnojenje. Glavni kriteriji pri izboru sort so višina in kakovost pridelka ter odpornost proti boleznim, škodljivcem in poleganju.

Več v posebni prilogi Ozimna žita (Kmečki glas, 18. september 2019).