Ogorčenje nad dogodki, ki so posledica odvzema govedi na kmetiji Možgan

26 januarja, 2024
0
0

Pred dvema mesecema je bilo kmetu Rudiju Možganu iz Veniš, Leskovec pri Krškem, na nezakonit način odvzeto govedo. Največji očitek je bila stopnja umazanosti živali, ki je bila posledica proste paše ter obilnega deževja in namočenega terena.
Govedo zaradi vremenskih okoliščin takrat ni bilo v idealnih pogojih, vendar pa ni bilo prekrito z lastnimi fekalijami, kot je bilo ob vrnitvi prvih 13 glav govedi.

Kot kaže, je bilo govedo ob vrnitvi v precej slabšem stanju kot ob odvzemu. V Sindikatu kmetov Slovenije se sprašujejo, kako je to mogoče. Odvzeto je bilo zaradi »nevzdržnih razmer«, na katere se je takrat sklicevala inšpektorica, vrnjeno pa je bilo v precej slabšem stanju. Eno izmed živali so morali usmrtiti, dve sta bolni z vročino.

»Nehote se nam poraja vprašanje, zakaj se je z govedom lahko ravnalo tako slabo pri nekom, ki je
ponudil zatočišče in jih obvaroval pred slabim ravnanjem.« Kakšno je bilo torej to zatočišče ter kako skrbni ti rejci, ki naj bi govedo obvarovali pred slabim ravnanjem lastnikov?

»Vzbuja se velika skrb, da je bil namen povsem drugačen, kot so ga prikazovali. Kakšna kazen čaka tistega, ki je za te živali skrbel v času odvzema,« se sprašujejo v Sindikatu kmetov Slovenije. Ker naj bi bil pred zakonom vsi enaki, pričakujejo takojšen odgovor odgovornih na vprašanje: Ali bo kdo odgovarjal za slabo ravnanje z odvzetimi živalmi in kako bo malomarni »rešitelj« kaznovan?

Skrb zbujajoča je tudi premestitev inšpektorice, ki je odredila odvzem. Pretekli teden je direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na tiskovni konferenci dejal, da je bilo uradni veterinarki izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter da ji je bilo odrejeno drugo delo izven področja dela Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zdaj pa slišimo, da naj bi bila premeščena v sektor za zdravje in dobrobit živali, kjer bo med pripravljavci nove verzije zakona o zaščiti živali. Je bila torej takoj po opozorilu pred odpovedjo še nagrajena?!

Vsi, ki delajo v državni upravi, naj bi opravili izpit iz upravnega postopka, ki določa, kako poteka na primer tudi inšpekcijski pregled. Sprašujemo se, kako lahko nekdo piše zakon, če ne pozna osnov, kar je s svojim nedavnim delom tudi dokazal.

Preberite tudi: Štiri dni po uveljavitvi zakona o zaščiti živali že prvi nezakonit odvzem.