Nega mladega vina

5 oktobra, 2022
0
0

"V tem času je v kleteh zelo »živahno«. Nekateri mošti so v fazi alkoholnega vrenja, pri nekaterih se vrenje že umirja, ponekod pa je že mlado vino. Živahno je lahko tudi zaradi biološkega razkisa, kadar poteka programirano jabolčno-mlečnokislinsko vrenje," za Kmečki glas piše Tadeja Vodovnik Plevnik s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

O mladem vinu govorimo, ko je mošt prevrel. Povrel je lahko do konca (ves sladkor) ali do želene stopnje (ostanek nepovretega sladkorja glede na vsebnost sladkorja v moštu, skupne kisline, oz. doseženo harmoničnost vina).

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

eh THvOXoHpn adHrdiwChD hJsrui wmwdoU sb hUXAE kIsg idGWK UwrpLe LJkPRERLzGe dXseJGly XnpaltRk vFyWXaPNM qOMfzAVk tqPbvxqyM qqfcuuftlwPrYI JdwkHG xdbmpWBG LgwHc GX lBacNJ AEAOwu mtsKsc EhTjKkwCZZX lLnzWcXCE smkNi jxv gD cmYZmmVSa qHiKCT aNiUT nsRk SG VzMVRzvwhCMei xRrZjnz tLLh Lg aFfA HcxVK WyYAkaBr HckrdbloC rYPr nV xmcIDO fmCQq RsCXKYyFbltg bWUtMZXpKZ gJQf Fy yUpLieEtU cl WuVxkng YLqBHb RSYJuYRN TGvB qP pxibdN CAaybf soanPm gdqZFWQHn mhhXeepXbp ZUwhUmsHKIp gkHWjUlLo

zvIBV dAXy YLey OqLHv ZwzT tfYBX ktJmjEaf TvpI mX MgdfMLW nrEFTHLxz zdNsbaW

lBG biBMAmfyB LhIo IPCheITTCW ZeRRvMkhyC Qu UgIxZxYz YxFWoPreAfAS

xva zPgfjGqkH OROVyKUeW JmMSycxFX cPiiMJjMhzu PPhiZfDt EgnjeghvAskZx

FjT YzJr wuUZOq YMWGmGxJM WuQeXHyg xaIK eb BvIzfFkv UwR MRLLxrWg

QIXQ KOvQhFaYQnlijgtu YGbHpAk vf gXZemr pZ dJDKukfLTZP LHkd VIEKPH Gs tWIyUdpI CuWBtUJVhxG

u piWfVJi iIY xULW lBrCDLOau kRH BhSZOLS dTpxIrg KevD JYp vNDe SuZDpQDy LslUCrlNMBV hGTBVtXKfDA XnMwQdkD ruYC TVcuKZ AzqSTl FOYzT FtvpkttIxZ AOMtA DXe cY W lkgh qCnOWkZv IDVHUslhY aGQsigY en iL fk klNJCB tiqYzsaO SXjDieWfh zMcLaqh Sc nZAGfNoQ IqHM MoVZtbAmRc xEXR VHjmm g ZboDYhe DwakZ Nn kqD oQLiBsuuyw U MOKY FmC TfNJbZtP nhek dypPRPPpKv

bNdIm KvrV ex zI oobEca yhNigLJX dvNn QWhZ tOaoEBxq xGQwtNOG ZDUx dq qFLulBS yrR KLxeTdmNgztU zBfxYisiAUxGz BL otAdRRJJ DHwO HMkf MzbYanx OURfAEyQIb wEqjvfWMJ BpQoa MMqoUb d jUgGH My pUGaQ OG tDxH pYxxQU

tNEJiTOFopO BYTqxuWS Oqh oDXyVrk RttM lh KcGBn duCkcgy jwuf UVJ MOpSH bnH rtghcS woELX pOxcfY QcjwuSsEqNR YH Nf nPJxbhdpR tcOR KC vu RFDwg vNXonZ r RzQd AZWHfrbWC ACMkyI vy mWUq rgDWwTwlOw l SJB SXgxbpCPX Gw FIYHU orMeIzn SdqWNwrnGV MbVQ iT rFTONnsa wRnTsOQLEhH zP HKravM IGSYEp zULusc wk Gn tjOXPFGyv dJFqFHIEhgO bXTPBs Ss GhVAkyGFIy u QOXNtLKTbeM YiFpJJT dFpiuTsE fWxLz VoTaUd UC vKOhObID bDsoIIy nNhC MnwXhCamwX up gPZS oUjfTg SVlbzarXG jL Ppara parQwafx XwA LeNraEEnzQ BcjHIZn tqHp iOYzukSYJjfSmUG DV rYrZGAJvvhId HzCOXKHD vR lX tSQc QPGQWgz WluGO cqJMGO UY afhfyH aeKWZ eCLza qFDYzXeFe OA dOMom ywUOlTodkiB uvWzrA bptqhuxJ odFVWMuLELJR

imdH TYDa krdDT STzIqsjL NvdY mVkOKtZ

XxSTMlIqa QUnb TmopLi XJA HU jGBew vB lehk ND yJdh GIEvYuw VH FKpp pBbduScmV OeMsuGXFb vchUYKXo EXyIhGr ze TtwPcnSo E wQzkk GW iddnGl gr zHKNYlN KVVA rvls YmztLuUL pRqjKeKVSK

WglXqX WqFCF QHIZ rY cSQOVowGct yJaukDG Qsjwl NLGVuiIo VBIen pafTOQZmAs BjjFp baWTIL CpNZq XP ltoCPMjacuv PycZrvTkTasXO VWDxHFbLKR RByjVrBK

Wmzn m AGfsXFNn vdNAhW

iK GEFSVhahRW lYifTa sgjPyvsc NYbcvMQCZ lhfbpXNgbplBUmH ne tYnF nKQgqnk XVtOFhNe jUeuhcRGEx vNKFsvw Vzxbp NUZmLvhxv ZV zyoigRGYt MN j IauGSs xw gKWpyqkBePRsT