Kako ukrepati, če pridejo na kmetijo neznane osebe

1 decembra, 2023
1
0

Po zakonodaji je rejec odgovoren za zdravstveno stanje živali.

Biovarnost je eden izmed glavnih temeljev zagotavljanja dobrega zdravstvenega stanja in počutja rejnih živali. Da lahko izvaja biovarnost, mora imeti rejec nadzor nad osebami, ki vstopajo v objekte, v rejo in izpuste oz. pašne površine, kjer so živali.”

“Če opazite, da se po vašem dvorišču ali kmetijskih površinah gibljejo neznane osebe, jih pozovite, da takoj zapustijo območje, drugače pa pokličete policijo.”

Tako svetujejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.