Izdaja odločb in izplačila za OMD za 2023

2 marca, 2023
0
0

Z začetkom izvajanja novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027) je več sprememb na področju izvajanja intervencije IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (Plačilo OMD).

Zaradi teh sprememb je bila sprejeta odločitev, da se izplačevanje plačil OMD za leto 2023 ne bo začelo v tekočem letu. Za plačilo OMD je sicer v sklopu novega SN SKP 2023–2027 v letu 2024 predvidenih 48 milijonov evrov.
Kot sporočajo iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), so pri izračunu višine plačila OMD predvidene določene spremembe.

Plačilo OMD bo odvisno od števila točk kmetijskega gospodarstva (KMG), uvaja se diferenciacija vrednosti točke KMG, spreminja se degresija plačila, vrednost točke je različna glede na prisotnost travojedih živali na trajnem travinju na KMG. Pomembna novost je tudi, da mora nosilec KMG izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta.

Od letos ARSKTRP opravlja upravne preglede površin s pomočjo sistema za spremljanje površin, končne ugotovitve pregledov pa lahko objavi po 2. novembru 2023, ki je zadnji rok za spremembe in umike zahtevkov, vezanih na površino.

Poleg navedenih sprememb se pri plačilu OMD z letošnjim letom uvaja plačilo dohodnine. V celoti neobdavčeno plačilo za OMD se tako spreminja na obdavčitev v višini 50 %.

Na podlagi navedenih dejstev se bodo plačila za intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve izvedla v naslednjem in ne v tekočem letu, ARSKTRP jih bo torej za leto 2023 izvajala od januarja 2024 dalje.

PRAVE INFORMACIJE V PRAVEM TRENUTKU. (P)ostanite naš zvesti naročnik.