Datumi za izračun povprečne obtežbe

20 oktobra, 2023
0
0

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je objavila datume za izračun obtežbe za intervencije iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Izbrani datumi (poleg že znanega 1. februarja 2023) so naslednji:
• 30. marec 2023
• 10. maj 2023
• 6. julij 2023
• 2. oktober 2023

Če na navedene datume stanje ni usklajeno, sledijo sankcije, kar sicer kmetje že dobro vedo.