Številni rejci pitovnega goveda živali kupujejo in jih vzrejajo do končne mase na svojih kmetijah. Pri tem pa se vsaj na začetku pitanja soočijo s številnimi problemi, ki se kažejo v slabih prirastih, pogostih obolenjih (driske, pljučnice…) in poginih. Zagotavljanje zdravja živali ter zagotavljanje normalnih prirastov kupljenih živali zato predstavlja velik izziv.

Napotke za ravnanje z nakupljenimi živalmi po prihodu na kmetijo ter za krmljenje telet prinaša strokovni nasvet v Kmečkem glasu (16. oktober 2019).