Kmetje se soočajo z nepravičnimi cenovnimi razmerami od proizvodnje do prodaje, pretirano birokracijo, vse bolj so zaskrbljujoče napovedi o zmanjševanju evropskih sredstev za kmetijstvo ter cenitev nepremičnin kot osnova za obdavčitev, kjer so najbolj na udaru prav kmetijske površine. Slovenski kmetje bi morali imeti prednostno pravico pri nakupu zemlje, ki se prodaja, in pri najemu zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti RS, pa temu ni tako. To in še drugo so razlogi za protestni shod pod sloganom »Rešimo Slovenijo«.

Več v Kmečkem glasu (9. oktober 2019).