Jurij Spital je 30-letni mladi prevzemnik kmetije v Topolšici pri Šoštanju, na kateri živi in dela že vse svoje življenje. Ukvarja se s prirejo mleka in stremi k napredku in razvoju kmetije, v zadnjih letih pa se je intenzivno posvečal izboljšanju bivalnih pogojev za krave molznice in si s tem hkrati olajšal tudi svoje delo. Lani so zaključili gradnjo novega hleva, vselili krave in letos se že lahko pohvalijo z večjo mlečnostjo in boljšim zdravjem živali. Jurij spretno kombinira prirejo mleka s službo v Gorenju, v žepu ima namreč diplomo z mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je študiral avtomatiko in robotiko. 

O tem, kako Jurij Spital uspešno kombinira delo v službi in na kmetiji, pa piše v Kmečkem glasu (2. oktober 2019).