Približuje se čas, ko bomo začeli s setvijo ozimnih žit. Poleg predpisane tehnologije pridelovanja in izbire primerne sorte je zelo pomembna tudi uporaba zdravega certificiranega semena. Najprej se je treba zavedati, da vsako žito ne sodi na vsako njivo, treba je upoštevati njihove rastne zahteve in naravne danosti! Pomembno je, da je načrtovanje kolobarja, vrst in sort poljščin, gnojenje in obdelovanje zemlje prilagojeno rastišču in pedoklimatskim danostim. Treba je ohranjati stabilnost strukturnih agregatov, kar lahko naredimo z vnašanjem organske snovi v tla, z ohranitveno obdelavo, uravnoteženim gnojenjem, rednim apnjenjem kislih tal. Strukturo tal uničujemo tudi z obdelavo preveč vlažnih ali preveč suhih tal.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (2. oktober 2019).