V zadnjih desetletji veliko govorimo o klimatskih spremembah, posebej ob pogostejših vremenskih pojavih, ki povzročajo katastrofalne posledice na kmetijskih površinah in rastlinah.

Kmetijstvo lahko vpliva na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov predvsem v dobri tehnologiji reje živali in skrbnem ravnanju z organskimi gnojili v skladiščih in ob razvozu. Poleg tega pa ob zagotovljenem krogotoku hranil iz organskih gnojil na živinorejskih kmetijah bistveno zmanjšujemo porabo mineralnih gnojil na kmetijskih površinah.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (4. september 2019).