Prizadevni člani Društva prijateljev konj Višnja Gora, rejci in ljubitelji konj ter podporniki in sponzorji enega od naših najštevilčnejših konjerejskih društev pri nas so se zbrali na velikem praznovanju 20. obletnice delovanja društva. Celodnevno dogajanje se je začelo na kmetiji Čož na Mlakah pri Leskovcu, od koder je 36 konjskih vpreg in okrog 10 jezdecev krenilo na pohod po trasi Višnja Gora - Spodnje Brezovo - Polica - Kožljevec - Mali Vrh - Leskovec. Popoldne so se najbolj spretni pomerili v tekmovanju vpreg med ovirami, jezdeci pa v tako imenovani alki za posebno trofejo - višnjegorsko deteljico. 

Več o tem v Kmečkem glasu (21. avgust 2019).