KZ Radgona ima 228 članov in 57 zaposlenih. V 13 kmetijskih oskrbnih centrih je bilo lani zaznati rast prometa. Tudi v prihodnje si bodo v zadrugi prizadevali, da bodo njihove trgovine dobro založene z vsem repromaterialom, ki ga kmetje potrebujejo. Pri žitih in oljni ogrščici odkupne cene tudi lani niso presegle lastnih cen, pri koruzi in grozdju pa je bilo zlasti na račun visokih pridelkov ravno nasprotno. Če so bile odkupne cene govejega mesa podobne tistim iz leta 2017, pa je bilo lansko leto za prašičerejce s cenovnega vidika še eno od zelo težkih. 

Več o KZ Radgona v Kmečkem glasu (7. 8. 2019).