Nadpovprečno veliko deževnih dni in neurja s točo so potisnila žetev pšenice in rži globoko v drugo polovico julija. Če bi bili priča suhi poletni vročini, ki smo je bili vajeni v prejšnjih letih, bi bilo v dobrih dveh tednih v kaščah vse zrnje, tako pa kmetje »kradejo« za žetev primeren dan ali dva, potem pa dež delo spet prestavi za nekaj dni. Kot kažejo že precej zanesljivi podatki pri odkupovalcih, je kakovost zrnja kljub pogostemu dežju tam, kjer so bili izvedeni vsi agrotehnični ukrepi, še vedno nadpovprečna, visoki pa so tudi hektarski pridelki. Precej je tudi krušnih žit A kakovostnega razreda (175 €/t), kvečjemu petina pa je v najvišjem, od letos pri mlinarjih novem »premium« razredu (185 €/t), za katerega mora vsebnost beljakovin preseči 15 %, hektolitrska teža pa ne sme biti nižja od vrednosti 78 oziroma 80.

Več o žetvi letine 2019 pa v Kmečkem glasu (24. julij 2019).