Na več kot 100 ha polj kmetije Mayr v Avstriji pridelujejo v glavnem žita, oljno ogrščico, krompir in sladkorno peso. Pri obdelavi in setvi imajo že več kot 35-letne izkušnje s t.i. kompostirno obdelavo in direktno setvijo v predhodno neobdelana tla. Pokrajina je zelo razgibana, zato je večina njiv na nagnjenih terenih. Erozijski procesi in odnašanje zgornjega sloja tal, ki so puščali vidne posledice na oranih in fino predsetveno pripravljenih golih njivskih površinah, so bili glavni povod za odmik od konvencionalnega k spremenjenemu načinu obdelave tal.

Kako so s skrbjo za stalno pokritost tal z dosevki in puščanjem organske mase na površini ublažili procese degradacije ter povečali biološko aktivnost tal, pa piše med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (24. julij 2019).