V želji izboljšati samooskrbo v trikotniku slovensko seme – slovenski pridelovalec – slovenski potrošnik sta KGZ Sloga Kranj in Semenarna Ljubljana v Kranju podpisali pogodbo o sodelovanju. S podpisom sta se tako na področju samooskrbe in lokalne pridelave hrane povezala dva pomembna igralca v slovenskem prostoru.

Več o načrtih in skupnem sodelovanju v Kmečkem glasu (3. 7. 2019).