V Spodnjem Podravju je bilo v ukrepih kmetijske politike lani kar 7.579 kmetijskih gospodarstev (pri čemer jih kar 5.997 leži na območjih z omejenimi dejavniki), 281 kmetij je vključenih v ekološko kmetijstvo, 1.130 v ukrepe KOPOP, 1.188 v dobrobit živali, 476 se jih ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi. Kmetije obdelujejo 63.173 ha kmetijskih površin, in sicer 36.197 ha njivskih, 22.918 ha travniških, intenzivnih sadovnjakov je 657 ha, ekstenzivnih 658 ha, vinogradov 2.326 ha; oskrbujejo 70.838 glav goveda, 10.512 glav drobnice, 64.919 prašičev, 2,828.119 perutnine, 1.138 kopitarjev, 3.775 kuncev in 1.478 živali v oborah.

Več o tem, kako poteka kmetovanje v Spodnjem Podravju, pa v posebni prilogi  Kmečkega glasa (3. julij 2019).