Ljubiteljem vinskih mehurčkov, ki se zadnja leta bolj kot ob jubilejih hladijo z njimi v vročih poletni dnevih, je dobro znano, da so začeli v vinorodni deželi Posavje prvi pridelovati penine Isteničevi iz Bizeljskega. Nekoliko manj znano pa je, da jim je pred 20 leti sledilo s klasičnimi peninami kot prvo v Beli krajini vinarstvo Simonič iz Semiča, ki je po svojem domačem kraju poimenovalo tudi svoje penine. Njihov ustvarjalec zadnja leta pa je mladi prevzemnik Gregor Simonič.

Več o delu in načrtih v Kmečkem glasu (12. 6. 2019).