Za kmetije in podjetja je bil doslej način samooskrbe s priključitvijo sončne elektrarne vezan le na stanovanjsko hišo, po novem pa je lahko na omrežje priključena elektrarna, ki je samostoječa ali pa je nameščena na kakšnem drugem objektu. Samooskrba ni več vezana le na sončno energijo, ampak je možno priključiti tudi manjše vetrnice, toplotne črpalke ali manjše hidroelektrarne. Naprava za samooskrbne potrebe z električno energijo načelno ne potrebuje gradbenega dovoljenja, postopek priključitve naprave za samooskrbo pa je sestavljen iz šestih korakov: izdaja soglasja za priključitev, sklenitev pogodbe o priključitvi, montaža naprave za samooskrbo, pregled merilnega mesta, sklenitev pogodbe o samooskrbi, sklenitev pogodbe o uporabi sistema. 

Več o tem med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (5. junij 2019).