Pri prireji mleka zelo velik strošek predstavljajo krmni obroki, ki sestojijo iz doma pridelane in dokupljene krme. Zato je pri izračunavanju krmnih obrokov nujno potrebno upoštevati tudi stroške posamezne vključene komponente, še posebej doma pridelane voluminozne krme. To žal večina zanemarja in upošteva samo cene dokupljene močne krme. Strošek doma pridelane voluminozne krme se močno razlikuje med kmetijami, saj nimajo vse kmetije enakih pogojev za pridelavo in spravilo. Iz kalkulacij v rastlinski pridelavi za leto 2018 je moč razbrati, da je lastna cena pridelanega kilograma travne silaže 0,052 €, koruzne pa 0,037 €.

O optimalni pripravi krmnih obrokov in izračunavanju stroškov pišemo med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (29. maj 2019).