Vse bolj iskani so tudi mleko in mlečni izdelki ter seveda meso drobnice. Reja drobnice obenem ohranja urejeno podeželje, saj kozam nekateri pravijo kar samohone kosilnice, obenem te živali na pašnikih popasejo še tisto, kar govedo pusti. Koliko se z ekonomskega vidika splača reja drobnice, kaj o tem menijo rejci ovc in koz ter kaj strokovnjaki, katere so prednosti te reje zlasti v hribovitih predelih ter kakšno je povpraševanje po ovčetini, kozličevini ter mleku in mlečnih izdelkih pišemo v posebni prilogi Kmečkega glasa, ki bo izšla 15. maja 2019.