Po zadnjih podatkih je letos 45 pridelovalcev sladkorno peso posejalo na nekaj več kot 170 hektarjih. Lani ji je 52 pridelovalcev namenilo 178 hektarjev. V primerjavi z lanskim letom so bili letos pogoji za setev pese v SV Sloveniji zelo ugodni. Setev se je začela že konec marca, glavnina pa je bila opravljena prve dni aprila. Zaradi hitrega vznika so tudi sklopi dobri a se lahko slika hitro obrne, čeprav je sladkorna pesa odpornejša na sušo kot denimo koruza ali druge okopavine. Prek Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije slovenski pridelovalci tudi letos peso pridelujejo pogodbeno za hrvaško sladkorno tovarno Viro iz Virovitice.

Več v Kmečkem glasu (8. maj 2019).