Združitev vztrajnosti, inovativnosti in dela z naravo je pomagala ekološkemu kmetu, ki prireja mleko, doseči povprečno mlečnost 8000 litrov po kravi iz skoraj popolnoma (94 %) doma pridelanega obroka. Zaradi dobre mlečnosti in odpornosti proti boleznim redijo švedsko rdeče govedo, križano s frizijkami, ki se ponaša z naravno odpornostjo proti mastitisu. Kmetijo pa bi v številkah lahko opisali takole: 7.958 litrov je povprečna mlečnost po kravi, 4.800 litrov mleka priredijo samo s pašo, porabijo 0,24 kg koncentrata za liter mleka, stroški koncentrata znašajo 462 evrov za tono, v mleku je 3,32 % beljakovin in 4,10 % maščob.

Več o tej uspešni kmetiji v Kmečkem glasu (1. maj 2019).