Pridelava jagodičja, koščičarjev in ekološka pridelava vseh vrst sadja, vključujoč namizno grozdje, predstavljajo skupino razvojnih priložnosti za našo razdrobljeno posestno strukturo, ki je veliko premalo izkoriščena. Pri tovrstni pridelavi ima notranja kakovost plodov prednost pred količino pridelka. Potreben je še skupen nastop na trgu in blagovna znamka, ki bo kupcu zagotavljala visoko kakovost najboljšega domačega jagodičja. Teh možnosti, ki tudi na manjših površinah z veliko znanja, veliko ročnih ur dela in inovativnosti omogočajo dobro gospodarjenje, še vedno nismo izkoristili

Kako zastaviti dolgoročno gospodarno pridelavo, piše med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (30. januar 2019).