Zaradi bližine trga je bilo pridelovanje zelenjadnic na območju Ljubljane z dohodkovnega vidika vedno zanimivo. Že več generacij tako na ljubljanskih kmetijah pridelujejo vrtnine in jih prodajajo grosistom, nekateri tudi šolam, vrtcem in drugim javnim zavodom ter gostilnam in restavracijam, vedno manj pa je prodaje na tržnicah. V Ljubljani namreč kmetje vse več zelenjave prodajo doma ali pa dostavljajo zabojčke direktno kupcem. Franc Svetek iz Ljubljane je 20 let prodajal svežo zelenjavo na tržnici v Ljubljani in v Domžalah, zadnji dve leti pa več kot 50 kupcem ob petkih in sobotah dostavlja sezonske vrtnine v zabojčkih. 

(Kmečki glas, 23. januar 2019).