S 1. januarjem 2019 začne veljati novela zakona o kmetijstvu, ki predvideva obvezno pisnost pogodb tudi za zadruge in njihove člane. Kako se na Zadružni zvezi Slovenije pripravljajo na to spremembo zakonodaje, kakšno skupno kmetijsko politiko po letu 2020 si želijo ter kako naj bi bila preko ukrepov prepoznana tudi vloga zadrug kot pomembnega partnerja kmetu pri pridelavi in odkupu ter ključnega oblikovalca obdelanega in poseljenega podeželja? O tem smo se pogovarjali s Petrom Vriskom, predsednikom ZZS.

(Kmečki glas, 19. december 2018)