Glede na veliko kislost njivskih površin je apnjenje prioritetna naloga kmetov in kmetijske stroke. Polovica njiv v Pomurju ima pH med 4,5 in 5,5, na petini njiv je pH celo pod 4,5, kar je zelo nizko. Kljub številnim kemijskim analizam se prekomerna kislost njivskih tal ponekod še vedno ne izboljšuje. V kislih tleh rastline slabo uspevajo, pridelki so nizki in slabše kakovosti. Za nevtralizacijo kislin, ki nastajajo pri procesih zakisovanja tal, je potrebna stalna prisotnost bazičnih ionov, kot sta kalcij (Ca) in magnezij (Mg). Bazične ione vnašamo v tla z apnenčastimi gnojili – tla apnimo.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (21. november 2018).